ตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันทั้งหมด


วันที่ เวลาแข่ง ประเภท รอบแข่งขัน HOME score สถานะ score Away
16 ธันวาคม 2562 14:00 เทนนิส ทีมหญิง รอบรอง PSRU 0 แพ้ 2 CRRU
16 ธันวาคม 2562 11:00 เทนนิส ทีมหญิง รอบรอง URU 2 ชนะ 1 KPRU
16 ธันวาคม 2562 09:00 เทนนิส ทีมหญิง รอบแรก CRRU 2 ชนะ 0 PCRU
16 ธันวาคม 2562 11:00 เทนนิส ทีมชาย รอบรอง PSRU 2 ชนะ 1 CRRU
16 ธันวาคม 2562 11:00 เทนนิส ทีมชาย รอบรอง KPRU 2 ชนะ 1 URU
16 ธันวาคม 2562 09:00 เทนนิส ทีมชาย รอบแรก CRRU 2 ชนะ 1 NSRU
16 ธันวาคม 2562 09:00 เทนนิส ทีมชาย รอบแรก PCRU 0 แพ้ 2 URU
16 ธันวาคม 2562 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง รอบแรก LPRU 0 แพ้ 2 CRRU
16 ธันวาคม 2562 14:15 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง รอบแรก KPRU 2 ชนะ 0 PSRU
16 ธันวาคม 2562 13:30 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง รอบแรก NSRU 0 แพ้ 2 PCRU
16 ธันวาคม 2562 11:15 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง รอบแรก CMRU 1 แพ้ 2 URU
16 ธันวาคม 2562 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย รอบแรก PSRU 2 ชนะ 0 NSRU
16 ธันวาคม 2562 09:45 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย รอบแรก CMRU 2 ชนะ 0 PCRU
16 ธันวาคม 2562 09:15 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย รอบแรก LPRU 0 แพ้ 2 CRRU
16 ธันวาคม 2562 08:30 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย รอบแรก KPRU 2 ชนะ 0 URU
16 ธันวาคม 2562 15:00 ฟุตบอล ทีมชาย รอบแรก CRRU 3 ชนะ 0 URU
16 ธันวาคม 2562 19:00 ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก PCRU 6 ชนะ 3 URU
16 ธันวาคม 2562 20:30 บาสเกตบอล ทีมชาย รอบแรก PCRU 85 ชนะ 73 NSRU
16 ธันวาคม 2562 19:00 ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก PCRU 3 ชนะ 2 CRRU
16 ธันวาคม 2562 21:30 แฮนด์บอล ทีมหญิง พบกันหมด PSRU 20 แพ้ 24 PCRU
16 ธันวาคม 2562 21:00 เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ชาย รอบแรก PCRU 0 แพ้ 2 KPRU
16 ธันวาคม 2562 20:00 เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ชาย รอบแรก PSRU 2 ชนะ 0 NSRU
16 ธันวาคม 2562 20:30 บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบแรก NSRU 18 แพ้ 53 CRRU
16 ธันวาคม 2562 22:00 เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ชาย รอบแรก URU 0 แพ้ 2 CMRU
16 ธันวาคม 2562 19:00 เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ชาย รอบแรก LPRU 0 แพ้ 2 CRRU
16 ธันวาคม 2562 17:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย รอบแรก PSRU 1 แพ้ 2 PCRU
16 ธันวาคม 2562 19:00 บาสเกตบอล ทีมชาย รอบแรก PSRU 60 ชนะ 51 CRRU
16 ธันวาคม 2562 18:00 ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก KPRU 7 ชนะ 1 CMRU
16 ธันวาคม 2562 20:00 แฮนด์บอล ทีมหญิง พบกันหมด KPRU 11 แพ้ 22 CMRU
16 ธันวาคม 2562 18:30 แฮนด์บอล ทีมชาย รอบแรก KPRU 14 แพ้ 23 PCRU
16 ธันวาคม 2562 18:00 ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก NSRU 1 แพ้ 2 URU
16 ธันวาคม 2562 20:00 วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบแรก PCRU 1 แพ้ 3 LPRU
16 ธันวาคม 2562 19:00 บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบแรก CMRU 52 ชนะ 27 KPRU
16 ธันวาคม 2562 17:00 ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก LPRU 1 แพ้ 5 PSRU
16 ธันวาคม 2562 16:00 บาสเกตบอล ทีมชาย รอบแรก CMRU 86 แพ้ 89 KPRU
16 ธันวาคม 2562 17:00 ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก PSRU 4 ชนะ 0 CMRU
16 ธันวาคม 2562 17:30 บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบแรก URU 35 ชนะ 16 LPRU
16 ธันวาคม 2562 18:00 วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบแรก KPRU 3 ชนะ 0 URU
16 ธันวาคม 2562 15:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย รอบแรก URU 1 แพ้ 2 KPRU
16 ธันวาคม 2562 18:00 เซปักตะกร้อ ทีมคู่ หญิง รอบแรก PSRU 2 ชนะ 0 CRRU
16 ธันวาคม 2562 17:00 แฮนด์บอล ทีมชาย รอบแรก NSRU 26 ชนะ 14 URU
16 ธันวาคม 2562 17:00 เซปักตะกร้อ ทีมคู่ หญิง รอบแรก PCRU 2 ชนะ 0 NSRU
16 ธันวาคม 2562 15:30 แฮนด์บอล ทีมชาย รอบแรก CMRU 39 ชนะ 21 PSRU
16 ธันวาคม 2562 16:00 ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก NSRU 5 ชนะ 2 CRRU
16 ธันวาคม 2562 16:00 บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบแรก PSRU 63 ชนะ 37 PCRU
16 ธันวาคม 2562 17:30 บาสเกตบอล ทีมชาย รอบแรก URU 25 แพ้ 47 LPRU
16 ธันวาคม 2562 16:00 ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก KPRU 7 ชนะ 0 LPRU
16 ธันวาคม 2562 16:00 วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบแรก CMRU 0 แพ้ 3 CRRU
16 ธันวาคม 2562 15:00 แบดมินตัน ทีมหญิง รอบสอง URU 1 แพ้ 3 NSRU
16 ธันวาคม 2562 16:12 เปตอง ประเภท ทีมชาย รอบชิง KPRU 13 ชนะ 11 URU
16 ธันวาคม 2562 15:00 แบดมินตัน ทีมหญิง รอบสอง PSRU 0 แพ้ 3 CMRU
16 ธันวาคม 2562 16:12 เปตอง ประเภท ทีมหญิง รอบชิง URU 4 แพ้ 13 NSRU
16 ธันวาคม 2562 13:00 ฟุตบอล ทีมชาย รอบแรก PCRU 0 เสมอ 0 CMRU
16 ธันวาคม 2562 14:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง รอบแรก NSRU 2 ชนะ 0 PCRU
16 ธันวาคม 2562 12:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง รอบแรก PSRU 2 ชนะ 0 CRRU
16 ธันวาคม 2562 16:00 เซปักตะกร้อ ทีมคู่ หญิง รอบแรก KPRU 0 แพ้ 2 URU
16 ธันวาคม 2562 13:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย รอบแรก NSRU 0 แพ้ 2 CRRU
16 ธันวาคม 2562 14:00 วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบแรก NSRU 3 ชนะ 2 PSRU
16 ธันวาคม 2562 14:30 เทเบิลเทนนิส ทีมชาย รอบแรก CRRU 3 ชนะ 2 URU
16 ธันวาคม 2562 13:00 แบดมินตัน ทีมชาย รอบสอง CMRU 2 แพ้ 3 CRRU
16 ธันวาคม 2562 13:00 แบดมินตัน ทีมชาย รอบสอง PCRU 2 แพ้ 3 NSRU
16 ธันวาคม 2562 14:30 เทเบิลเทนนิส ทีมชาย รอบแรก CMRU 3 ชนะ 0 NSRU
16 ธันวาคม 2562 14:12 เปตอง ประเภท ทีมชาย รอบรอง URU 13 ชนะ 12 CRRU
16 ธันวาคม 2562 13:00 เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง รอบแรก URU 2 แพ้ 3 KPRU
16 ธันวาคม 2562 13:00 เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง รอบแรก PSRU 3 ชนะ 2 NSRU
16 ธันวาคม 2562 13:00 เทเบิลเทนนิส ทีมชาย รอบแรก KPRU 3 ชนะ 0 CMRU
16 ธันวาคม 2562 14:30 เทเบิลเทนนิส ทีมชาย รอบแรก PSRU 3 ชนะ 0 PCRU
16 ธันวาคม 2562 14:12 เปตอง ประเภท ทีมหญิง รอบรอง NSRU 13 ชนะ 12 CRRU
16 ธันวาคม 2562 14:12 เปตอง ประเภท ทีมหญิง รอบรอง KPRU 6 แพ้ 13 URU
16 ธันวาคม 2562 14:12 เปตอง ประเภท ทีมหญิง รอบสาม KPRU 11 ชนะ 4 PSRU
16 ธันวาคม 2562 14:12 เปตอง ประเภท ทีมหญิง รอบสาม URU 11 ชนะ 5 PCRU
16 ธันวาคม 2562 12:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย รอบแรก LPRU 0 แพ้ 2 KPRU
16 ธันวาคม 2562 14:12 เปตอง ประเภท ทีมชาย รอบรอง KPRU 13 ชนะ 3 PSRU
16 ธันวาคม 2562 14:12 เปตอง ประเภท ทีมชาย รอบสาม CRRU 11 ชนะ 3 PCRU
16 ธันวาคม 2562 13:12 เปตอง ประเภท ทีมชาย รอบสาม PSRU 11 ชนะ 2 NSRU
16 ธันวาคม 2562 12:00 วอลเลย์บอล ทีมหญิง รอบแรก CMRU 2 แพ้ 3 PCRU
16 ธันวาคม 2562 13:00 เทเบิลเทนนิส ทีมชาย รอบแรก URU 3 ชนะ 0 PCRU
16 ธันวาคม 2562 13:12 เปตอง ประเภท ทีมหญิง รอบสอง LPRU 2 แพ้ 11 PSRU
16 ธันวาคม 2562 13:12 เปตอง ประเภท ทีมหญิง รอบสอง KPRU 9 แพ้ 11 CRRU
16 ธันวาคม 2562 13:12 เปตอง ประเภท ทีมหญิง รอบสอง URU 11 ชนะ 7 CMRU
16 ธันวาคม 2562 13:12 เปตอง ประเภท ทีมหญิง รอบสอง NSRU 11 ชนะ 2 PCRU
16 ธันวาคม 2562 11:00 ฟุตบอล ทีมชาย รอบแรก NSRU 4 ชนะ 0 LPRU
16 ธันวาคม 2562 09:00 ฟุตบอล ทีมชาย รอบแรก PSRU 1 แพ้ 2 KPRU
16 ธันวาคม 2562 09:00 แบดมินตัน ทีมหญิง รอบแรก URU 3 ชนะ 0 CRRU
16 ธันวาคม 2562 10:30 เทเบิลเทนนิส ทีมชาย รอบแรก PSRU 3 ชนะ 1 CRRU
16 ธันวาคม 2562 12:12 เปตอง ประเภท ทีมชาย รอบสอง CMRU 7 แพ้ 11 PCRU
16 ธันวาคม 2562 12:12 เปตอง ประเภท ทีมชาย รอบสอง CRRU 10 แพ้ 11 URU
16 ธันวาคม 2562 10:30 เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง รอบแรก URU 2 แพ้ 3 CMRU
16 ธันวาคม 2562 12:12 เปตอง ประเภท ทีมชาย รอบสอง PSRU 11 ชนะ 5 LPRU
16 ธันวาคม 2562 09:00 แบดมินตัน ทีมหญิง รอบแรก PCRU 0 แพ้ 3 CMRU
16 ธันวาคม 2562 11:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง รอบแรก NSRU 0 แพ้ 2 CRRU
16 ธันวาคม 2562 11:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย รอบแรก CMRU 0 แพ้ 2 PSRU
16 ธันวาคม 2562 11:12 เปตอง ประเภท ทีมชาย รอบสอง KPRU 11 ชนะ 9 NSRU
16 ธันวาคม 2562 10:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย รอบแรก NSRU 2 ชนะ 1 CRRU
16 ธันวาคม 2562 09:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย รอบแรก PCRU 2 ชนะ 0 URU
16 ธันวาคม 2562 10:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง รอบแรก PSRU 2 ชนะ 0 PCRU
16 ธันวาคม 2562 09:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง รอบแรก KPRU 0 แพ้ 2 URU
16 ธันวาคม 2562 10:30 เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง รอบแรก PSRU 3 ชนะ 1 KPRU
16 ธันวาคม 2562 08:12 แบดมินตัน ทีมชาย รอบแรก NSRU 3 ชนะ 2 PSRU
16 ธันวาคม 2562 10:12 เปตอง ประเภท ทีมหญิง รอบแรก CRRU 11 ชนะ 5 PSRU
16 ธันวาคม 2562 10:12 เปตอง ประเภท ทีมหญิง รอบแรก LPRU 1 แพ้ 11 KPRU
16 ธันวาคม 2562 10:12 เปตอง ประเภท ทีมหญิง รอบแรก PCRU 11 ชนะ 7 CMRU
16 ธันวาคม 2562 10:12 เปตอง ประเภท ทีมหญิง รอบแรก NSRU 11 ชนะ 5 URU
16 ธันวาคม 2562 10:00 วอลเลย์บอล ทีมหญิง รอบแรก KPRU 3 ชนะ 0 PSRU
16 ธันวาคม 2562 10:30 เทเบิลเทนนิส ทีมชาย รอบแรก KPRU 3 ชนะ 0 NSRU
16 ธันวาคม 2562 09:12 เทเบิลเทนนิส ทีมชาย รอบแรก PCRU 1 แพ้ 3 CRRU
16 ธันวาคม 2562 09:00 เทเบิลเทนนิส ทีมชาย รอบแรก PSRU 3 ชนะ 1 URU
16 ธันวาคม 2562 09:00 เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง รอบแรก NSRU 3 ชนะ 1 URU
16 ธันวาคม 2562 09:00 เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง รอบแรก KPRU 1 แพ้ 3 CMRU
16 ธันวาคม 2562 10:12 เปตอง ประเภท ทีมชาย รอบแรก PCRU 7 แพ้ 11 URU
16 ธันวาคม 2562 10:12 เปตอง ประเภท ทีมชาย รอบแรก CRRU 11 ชนะ 6 CMRU
16 ธันวาคม 2562 10:12 เปตอง ประเภท ทีมชาย รอบแรก NSRU 11 ชนะ 5 LPRU
16 ธันวาคม 2562 09:12 เปตอง ประเภท ทีมชาย รอบแรก KPRU 11 ชนะ 0 PSRU
16 ธันวาคม 2562 08:12 แบดมินตัน ทีมชาย รอบแรก URU 0 แพ้ 3 PCRU
16 ธันวาคม 2562 08:12 แบดมินตัน ทีมชาย รอบแรก KPRU 0 แพ้ 3 CRRU
16 ธันวาคม 2562 08:00 วอลเลย์บอล ทีมหญิง รอบแรก URU 3 ชนะ 0 CRRU
17 ธันวาคม 2562 10:45 เทนนิส ชายเดี่ยว รอบแรก URU 6 แพ้ 8 KPRU
17 ธันวาคม 2562 12:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง รอบแรก URU 0 แพ้ 2 PSRU
17 ธันวาคม 2562 15:15 เทนนิส คู่ผสม รอบแรก PCRU 9 ชนะ 7 KPRU
17 ธันวาคม 2562 14:30 เทนนิส คู่ผสม รอบแรก PSRU 8 ชนะ 3 CRRU
17 ธันวาคม 2562 14:30 เทนนิส คู่ผสม รอบแรก PSRU 8 ชนะ 2 PCRU
17 ธันวาคม 2562 14:30 เทนนิส คู่ผสม รอบแรก CRRU 8 ชนะ 0 KPRU
17 ธันวาคม 2562 13:45 เทนนิส หญิงคู่ รอบแรก URU 0 แพ้ 8 PSRU
17 ธันวาคม 2562 13:45 เทนนิส หญิงคู่ รอบแรก LPRU 3 แพ้ 8 PCRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 เทนนิส ชายคู่ รอบแรก CRRU 8 ชนะ 4 PCRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 เทนนิส หญิงคู่ รอบแรก KPRU 0 แพ้ 8 PSRU
17 ธันวาคม 2562 13:45 เทนนิส ชายคู่ รอบแรก PSRU 6 แพ้ 8 URU
17 ธันวาคม 2562 13:00 เทนนิส ชายคู่ รอบแรก NSRU 2 แพ้ 8 KPRU
17 ธันวาคม 2562 12:15 เทนนิส ชายคู่ รอบแรก PCRU 0 แพ้ 8 CRRU
17 ธันวาคม 2562 12:15 เทนนิส ชายคู่ รอบแรก KPRU 7 แพ้ 9 NSRU
17 ธันวาคม 2562 12:15 เทนนิส หญิงเดี่ยว รอบแรก KPRU 1 แพ้ 8 URU
17 ธันวาคม 2562 11:30 เทนนิส หญิงเดี่ยว รอบแรก CRRU 0 แพ้ 8 PSRU
17 ธันวาคม 2562 11:30 เทนนิส หญิงเดี่ยว รอบแรก PSRU 0 แพ้ 8 KPRU
17 ธันวาคม 2562 10:45 เทนนิส หญิงเดี่ยว รอบแรก URU 8 ชนะ 2 LPRU
17 ธันวาคม 2562 11:30 เทนนิส ชายเดี่ยว รอบแรก CRRU 8 ชนะ 1 URU
17 ธันวาคม 2562 10:45 เทนนิส ชายเดี่ยว รอบแรก LPRU 7 แพ้ 9 PSRU
17 ธันวาคม 2562 10:00 เทนนิส ชายเดี่ยว รอบแรก PCRU 8(3) แพ้ 9(7) LPRU
17 ธันวาคม 2562 10:00 เทนนิส ชายเดี่ยว รอบแรก PCRU 2 แพ้ 8 NSRU
17 ธันวาคม 2562 10:00 เทนนิส ชายเดี่ยว รอบแรก KPRU 8 ชนะ 6 NSRU
17 ธันวาคม 2562 16:00 บาสเกตบอล ทีมชาย รอบแรก CMRU 78 ชนะ 25 URU
17 ธันวาคม 2562 21:30 แฮนด์บอล ทีมหญิง พบกันหมด CMRU 31 ชนะ 11 PCRU
17 ธันวาคม 2562 19:00 ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก CMRU 8 ชนะ 1 LPRU
17 ธันวาคม 2562 20:00 แฮนด์บอล ทีมหญิง พบกันหมด PSRU 12 แพ้ 26 CRRU
17 ธันวาคม 2562 18:30 แฮนด์บอล ทีมชาย รอบแรก CRRU 32 ชนะ 17 PCRU
17 ธันวาคม 2562 20:30 บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบแรก LPRU 24 แพ้ 46 PCRU
17 ธันวาคม 2562 19:00 ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก PSRU 1 แพ้ 3 CMRU
17 ธันวาคม 2562 19:00 บาสเกตบอล ทีมชาย รอบแรก PCRU 58 แพ้ 74 CRRU
17 ธันวาคม 2562 18:00 ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก PCRU 4 แพ้ 6 URU
17 ธันวาคม 2562 15:00 ฟุตบอล ทีมชาย รอบแรก CMRU 0 แพ้ 1 PSRU
17 ธันวาคม 2562 19:00 บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบแรก NSRU 35 แพ้ 47 KPRU
17 ธันวาคม 2562 18:00 ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก PCRU 1 แพ้ 8 CRRU
17 ธันวาคม 2562 20:00 เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ชาย รอบรอง KPRU 1 แพ้ 2 CMRU
17 ธันวาคม 2562 19:00 เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ชาย รอบรอง CRRU 0 แพ้ 2 PSRU
17 ธันวาคม 2562 17:30 บาสเกตบอล ทีมชาย รอบแรก PSRU 78 ชนะ 44 NSRU
17 ธันวาคม 2562 17:00 ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก NSRU 2 เสมอ 2 CRRU
17 ธันวาคม 2562 17:30 บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบแรก CMRU 39 แพ้ 51 CRRU
17 ธันวาคม 2562 17:00 ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก KPRU 11 ชนะ 0 LPRU
17 ธันวาคม 2562 17:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย รอบแรก PSRU 2 ชนะ 0 KPRU
17 ธันวาคม 2562 17:00 แฮนด์บอล ทีมชาย รอบแรก NSRU 35 ชนะ 24 PSRU
17 ธันวาคม 2562 15:30 แฮนด์บอล ทีมชาย รอบแรก CMRU 35 ชนะ 18 URU
17 ธันวาคม 2562 16:00 ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก NSRU 8 ชนะ 0 URU
17 ธันวาคม 2562 16:00 ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก KPRU 3 ชนะ 0 PSRU
17 ธันวาคม 2562 18:12 เปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว รอบชิง CMRU 13 ชนะ 7 URU
17 ธันวาคม 2562 18:12 เปตอง ประเภท ชายเดี่ยว รอบชิง NSRU 8 แพ้ 13 CMRU
17 ธันวาคม 2562 17:12 เปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว รอบรอง URU 13 ชนะ 6 PSRU
17 ธันวาคม 2562 17:12 เปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว รอบรอง CMRU 13 ชนะ 4 KPRU
17 ธันวาคม 2562 20:00 วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบแรก CRRU 1 แพ้ 3 PSRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก. รอบแรก CRRU ชนะ KPRU
17 ธันวาคม 2562 17:00 เซปักตะกร้อ ทีมคู่ หญิง รอบรอง PCRU 0 แพ้ 2 PSRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. รอบแรก NSRU ชนะ KPRU
17 ธันวาคม 2562 20:30 บาสเกตบอล ทีมชาย รอบแรก LPRU 63 แพ้ 65 KPRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวล น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. รอบแรก LPRU ชนะ KPRU
17 ธันวาคม 2562 16:00 บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบแรก PSRU 51 ชนะ 27 URU
17 ธันวาคม 2562 15:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย รอบแรก URU 1 แพ้ 2 PCRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54กก. แต่ไม่เกิน57กก. รอบแรก CRRU ชนะ LPRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54กก. แต่ไม่เกิน57กก. รอบแรก CMRU ชนะ PCRU
17 ธันวาคม 2562 15:45 แบดมินตัน คู่ผสม รอบแรก LPRU 0 แพ้ 2 CMRU
17 ธันวาคม 2562 16:10 แบดมินตัน คู่ผสม รอบแรก PCRU 2 ชนะ 0 LPRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51กก. แต่ไม่เกิน54กก. รอบแรก PCRU ชนะ CRRU
17 ธันวาคม 2562 16:10 แบดมินตัน คู่ผสม รอบแรก KPRU 0 แพ้ 2 CRRU
17 ธันวาคม 2562 15:45 แบดมินตัน คู่ผสม รอบแรก NSRU 0 แพ้ 2 PSRU
17 ธันวาคม 2562 16:00 เซปักตะกร้อ ทีมคู่ หญิง รอบรอง URU 1 แพ้ 2 CMRU
17 ธันวาคม 2562 16:11 แบดมินตัน คู่ผสม รอบแรก URU 0 แพ้ 2 CMRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51กก. แต่ไม่เกิน54กก. รอบแรก LPRU ชนะ URU
17 ธันวาคม 2562 15:12 เปตอง ประเภท ชายเดี่ยว รอบรอง NSRU 13 ชนะ 5 CRRU
17 ธันวาคม 2562 18:00 วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบแรก PCRU 0 แพ้ 3 URU
17 ธันวาคม 2562 15:20 แบดมินตัน คู่ผสม รอบแรก NSRU 2 ชนะ 0 CRRU
17 ธันวาคม 2562 15:00 เทเบิลเทนนิส คู่ผสม รอบชิง PSRU 3 ชนะ 1 PSRU
17 ธันวาคม 2562 15:12 เปตอง ประเภท ชายเดี่ยว รอบรอง URU 13 ชนะ 6 PSRU
17 ธันวาคม 2562 15:12 เปตอง ประเภท ชายเดี่ยว รอบรอง CMRU 13 ชนะ 4 KPRU
17 ธันวาคม 2562 15:45 แบดมินตัน คู่ผสม รอบแรก KPRU 2 ชนะ 0 PCRU
17 ธันวาคม 2562 15:20 แบดมินตัน คู่ผสม รอบแรก URU 0 แพ้ 2 PSRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. รอบแรก CMRU ชนะ URU
17 ธันวาคม 2562 14:00 เทเบิลเทนนิส คู่ผสม รอบรอง PSRU 3 ชนะ 1 URU
17 ธันวาคม 2562 15:20 แบดมินตัน หญิงคู่ รอบแรก LPRU 0 แพ้ 2 NSRU
17 ธันวาคม 2562 14:55 แบดมินตัน หญิงคู่ รอบแรก PSRU 2 ชนะ 0 PCRU
17 ธันวาคม 2562 15:12 เปตอง ประเภท ชายเดี่ยว รอบรอง CMRU 13 ชนะ 1 LPRU
17 ธันวาคม 2562 14:00 เทเบิลเทนนิส คู่ผสม รอบรอง PSRU 3 ชนะ 0 CMRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. รอบแรก PCRU ชนะ CRRU
17 ธันวาคม 2562 14:55 แบดมินตัน หญิงคู่ รอบแรก NSRU 2 ชนะ 0 PCRU
17 ธันวาคม 2562 14:55 แบดมินตัน หญิงคู่ รอบแรก CRRU 0 แพ้ 2 CMRU
17 ธันวาคม 2562 14:30 แบดมินตัน หญิงคู่ รอบแรก KPRU 0 แพ้ 2 CMRU
17 ธันวาคม 2562 14:30 แบดมินตัน ชายคู่ รอบแรก NSRU 0 แพ้ 2 PSRU
17 ธันวาคม 2562 14:30 แบดมินตัน ชายคู่ รอบแรก KPRU 0 แพ้ 2 URU
17 ธันวาคม 2562 13:30 เทเบิลเทนนิส คู่ผสม รอบสอง CMRU 2 แพ้ 3 URU
17 ธันวาคม 2562 13:00 ฟุตบอล ทีมชาย รอบแรก URU 1 แพ้ 2 NSRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. รอบแรก LPRU ชนะ PCRU
17 ธันวาคม 2562 16:00 วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบแรก KPRU 3 ชนะ 0 LPRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย รอบแรก CMRU 2 ชนะ 0 NSRU
17 ธันวาคม 2562 13:30 เทเบิลเทนนิส คู่ผสม รอบสอง CMRU 3 ชนะ 2 KPRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. รอบแรก KPRU แพ้ CRRU
17 ธันวาคม 2562 14:05 แบดมินตัน ชายคู่ รอบแรก LPRU 0 แพ้ 2 PCRU
17 ธันวาคม 2562 14:05 แบดมินตัน ชายคู่ รอบแรก CRRU 0 แพ้ 2 CMRU
17 ธันวาคม 2562 14:05 แบดมินตัน ชายคู่ รอบแรก URU 2 ชนะ 1 CMRU
17 ธันวาคม 2562 11:00 ฟุตบอล ทีมชาย รอบแรก KPRU 3 ชนะ 1 PCRU
17 ธันวาคม 2562 13:30 เทเบิลเทนนิส คู่ผสม รอบสอง CRRU 0 แพ้ 3 PSRU
17 ธันวาคม 2562 13:30 เทเบิลเทนนิส คู่ผสม รอบสอง KPRU 0 แพ้ 3 PSRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. รอบแรก CRRU แพ้ KPRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 เทเบิลเทนนิส คู่ผสม รอบแรก CMRU 3 ชนะ 1 PCRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. รอบแรก PCRU ชนะ CRRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 เทเบิลเทนนิส คู่ผสม รอบแรก URU 0 แพ้ 3 CMRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 เทเบิลเทนนิส คู่ผสม รอบแรก PSRU 3 ชนะ 0 NSRU
17 ธันวาคม 2562 13:40 แบดมินตัน ชายคู่ รอบแรก LPRU 0 แพ้ 2 CRRU
17 ธันวาคม 2562 09:12 เทเบิลเทนนิส คู่ผสม รอบแรก PSRU 3 ชนะ 0 NSRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. รอบแรก PCRU แพ้ CRRU
17 ธันวาคม 2562 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง รอบแรก PCRU 0 แพ้ 2 URU
17 ธันวาคม 2562 13:40 แบดมินตัน ชายคู่ รอบแรก NSRU 2 ชนะ 0 KPRU
17 ธันวาคม 2562 13:40 แบดมินตัน ชายคู่ รอบแรก PCRU 2 ชนะ 0 PSRU
17 ธันวาคม 2562 13:15 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รอบแรก PCRU 0 แพ้ 2 PSRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. รอบแรก CMRU แพ้ CRRU
17 ธันวาคม 2562 13:15 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รอบแรก CMRU 2 ชนะ 0 CRRU
17 ธันวาคม 2562 14:00 วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบแรก NSRU 3 ชนะ 0 CMRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. รอบแรก URU ชนะ PCRU
17 ธันวาคม 2562 09:00 ฟุตบอล ทีมชาย รอบแรก LPRU 0 แพ้ 8 CRRU
17 ธันวาคม 2562 13:15 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รอบแรก NSRU 0 แพ้ 2 PSRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. รอบแรก CRRU ชนะ KPRU
17 ธันวาคม 2562 12:50 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รอบแรก PCRU 0 แพ้ 2 CMRU
17 ธันวาคม 2562 14:15 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง รอบแรก LPRU 2 ชนะ 0 PSRU
17 ธันวาคม 2562 13:30 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง รอบแรก KPRU 2 ชนะ 0 CRRU
17 ธันวาคม 2562 10:30 เทเบิลเทนนิส ทีมชาย รอบชิง KPRU 1 แพ้ 3 PSRU
17 ธันวาคม 2562 12:50 แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบแรก URU 0 แพ้ 2 PSRU
17 ธันวาคม 2562 10:30 เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง รอบแรก KPRU 3 ชนะ 2 NSRU
17 ธันวาคม 2562 12:50 แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบแรก NSRU 2 ชนะ 0 CMRU
17 ธันวาคม 2562 12:00 แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบแรก NSRU 0 แพ้ 2 LPRU
17 ธันวาคม 2562 14:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง รอบแรก CMRU 2 ชนะ 0 PCRU
17 ธันวาคม 2562 11:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง รอบแรก PCRU 1 แพ้ 2 URU
17 ธันวาคม 2562 12:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย รอบแรก CRRU 0 แพ้ 2 URU
17 ธันวาคม 2562 11:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย รอบแรก PCRU 2 ชนะ 0 NSRU
17 ธันวาคม 2562 13:00 มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. รอบแรก KPRU แพ้ NSRU
17 ธันวาคม 2562 12:25 แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบแรก LPRU 0 แพ้ 2 CRRU
17 ธันวาคม 2562 11:15 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง รอบแรก CMRU 2 ชนะ 0 NSRU
17 ธันวาคม 2562 12:00 แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบแรก PCRU 2 ชนะ 0 KPRU
17 ธันวาคม 2562 12:00 แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบแรก CMRU 0 แพ้ 2 CRRU
17 ธันวาคม 2562 12:00 แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบแรก PCRU 2 ชนะ 0 URU
17 ธันวาคม 2562 12:00 แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบแรก KPRU 2 ชนะ 0 PSRU
17 ธันวาคม 2562 10:30 เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง รอบแรก PSRU 3 ชนะ 0 CMRU
17 ธันวาคม 2562 09:00 เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง รอบแรก CMRU 1 แพ้ 3 NSRU
17 ธันวาคม 2562 12:00 วอลเลย์บอล ทีมหญิง รอบแรก CMRU 0 แพ้ 3 PSRU
17 ธันวาคม 2562 10:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง รอบแรก KPRU 0 แพ้ 2 PSRU
17 ธันวาคม 2562 09:00 แบดมินตัน ทีมชาย รอบชิง CRRU 2 แพ้ 3 NSRU
17 ธันวาคม 2562 09:00 เทนนิส ทีมหญิง รอบชิง URU 0 แพ้ 2 CRRU
17 ธันวาคม 2562 09:00 เทนนิส ทีมชาย รอบชิง KPRU 0 แพ้ 2 PSRU
17 ธันวาคม 2562 10:00 วอลเลย์บอล ทีมหญิง รอบแรก KPRU 3 ชนะ 0 PCRU
17 ธันวาคม 2562 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย รอบแรก CRRU 2 ชนะ 0 URU
17 ธันวาคม 2562 10:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย รอบแรก LPRU 0 แพ้ 2 PSRU
17 ธันวาคม 2562 09:00 แบดมินตัน ทีมหญิง รอบชิง CMRU 3 ชนะ 1 NSRU
17 ธันวาคม 2562 09:12 เทเบิลเทนนิส ทีมชาย รอบรอง KPRU 3 ชนะ 1 CRRU
17 ธันวาคม 2562 09:45 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย รอบแรก PSRU 2 ชนะ 0 PCRU
17 ธันวาคม 2562 09:15 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย รอบแรก CMRU 2 ชนะ 1 NSRU
17 ธันวาคม 2562 08:30 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย รอบแรก KPRU 2 ชนะ 0 LPRU
17 ธันวาคม 2562 09:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง รอบแรก CMRU 2 ชนะ 1 CRRU
17 ธันวาคม 2562 09:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย รอบแรก CMRU 2 ชนะ 1 KPRU
17 ธันวาคม 2562 08:12 เทเบิลเทนนิส ทีมชาย รอบรอง CMRU 0 แพ้ 3 PSRU
17 ธันวาคม 2562 09:00 เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง รอบแรก PSRU 3 ชนะ 0 URU
17 ธันวาคม 2562 08:00 วอลเลย์บอล ทีมหญิง รอบแรก NSRU 3 ชนะ 1 URU
17 ธันวาคม 2562 09:00 กรีฑา ขว้างจักร หญิง
17 ธันวาคม 2562 09:00 กรีฑา พุ่งแหลน ชาย
17 ธันวาคม 2562 13:00 กรีฑา พุ่งแหลน หญิง
17 ธันวาคม 2562 11:20 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย
17 ธันวาคม 2562 13:40 กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย
17 ธันวาคม 2562 13:30 กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง
17 ธันวาคม 2562 11:00 กรีฑา วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร ชาย
17 ธันวาคม 2562 08:00 กรีฑา วิ่ง 10,000 เมตร ชาย
17 ธันวาคม 2562 08:50 กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร หญิง
17 ธันวาคม 2562 11:00 กรีฑา กระโดดไกล ชาย
17 ธันวาคม 2562 10:00 กรีฑา กระโดดไกล หญิง
17 ธันวาคม 2562 11:10 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง
17 ธันวาคม 2562 10:40 กรีฑา วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร หญิง
17 ธันวาคม 2562 14:20 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ชาย
17 ธันวาคม 2562 14:00 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร หญิง
17 ธันวาคม 2562 10:30 กรีฑา ขว้างจักร ชาย
18 ธันวาคม 2562 09:50 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 46 กก. น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. รอบแรก NSRU ชนะบาย ชนะ แพ้บาย CRRU
18 ธันวาคม 2562 15:15 เทนนิส ชายคู่ รอบรอง PSRU 8 ชนะ 1 KPRU
18 ธันวาคม 2562 14:00 เทนนิส ชายคู่ รอบรอง NSRU 6 แพ้ 8 LPRU
18 ธันวาคม 2562 14:45 เทนนิส หญิงคู่ รอบรอง CRRU 8 ชนะ 5 PSRU
18 ธันวาคม 2562 14:45 เทนนิส หญิงคู่ รอบรอง PCRU 3 แพ้ 8 KPRU
18 ธันวาคม 2562 15:15 เทนนิส ชายเดี่ยว รอบรอง LPRU 1 แพ้ 8 CRRU
18 ธันวาคม 2562 14:45 เทนนิส หญิงเดี่ยว รอบรอง URU 4 แพ้ 8 PSRU
18 ธันวาคม 2562 14:00 เทนนิส หญิงเดี่ยว รอบรอง URU 4 แพ้ 8 KPRU
18 ธันวาคม 2562 14:00 เทนนิส ชายเดี่ยว รอบรอง PSRU 1 แพ้ 8 CRRU
18 ธันวาคม 2562 12:30 เทนนิส ชายคู่ รอบสอง LPRU 8 ชนะ 1 CRRU
18 ธันวาคม 2562 12:30 เทนนิส ชายคู่ รอบสอง NSRU 8 ชนะ 4 URU
18 ธันวาคม 2562 12:30 เทนนิส ชายคู่ รอบสอง URU 2 แพ้ 8 KPRU
18 ธันวาคม 2562 11:45 เทนนิส ชายคู่ รอบสอง CRRU 0 แพ้ 8 PSRU
18 ธันวาคม 2562 13:15 เทนนิส หญิงคู่ รอบสอง KPRU 8 ชนะ 3 PSRU
18 ธันวาคม 2562 11:45 เทนนิส หญิงคู่ รอบสอง PCRU 1 แพ้ 8 PSRU
18 ธันวาคม 2562 11:45 เทนนิส หญิงคู่ รอบสอง URU 6 แพ้ 8 CRRU
18 ธันวาคม 2562 11:00 เทนนิส หญิงคู่ รอบสอง PCRU 9 ชนะ 7 CRRU
18 ธันวาคม 2562 11:00 เทนนิส หญิงเดี่ยว รอบสอง PSRU 4 แพ้ 8 KPRU
18 ธันวาคม 2562 11:00 เทนนิส หญิงเดี่ยว รอบสอง PSRU 8 ชนะ 1 PCRU
18 ธันวาคม 2562 09:45 เทนนิส หญิงเดี่ยว รอบสอง URU 8 ชนะ 0 LPRU
18 ธันวาคม 2562 09:00 เทนนิส หญิงเดี่ยว รอบสอง CRRU 4 แพ้ 8 URU
18 ธันวาคม 2562 09:45 เทนนิส ชายเดี่ยว รอบสอง CRRU 8 ชนะ 0 PSRU
18 ธันวาคม 2562 09:45 เทนนิส ชายเดี่ยว รอบสอง CRRU 8 ชนะ 4 KPRU
18 ธันวาคม 2562 09:00 เทนนิส ชายเดี่ยว รอบสอง LPRU 8 ชนะ 2 KPRU
18 ธันวาคม 2562 09:00 เทนนิส ชายเดี่ยว รอบสอง PSRU 8 ชนะ 4 NSRU
18 ธันวาคม 2562 20:30 บาสเกตบอล ทีมชาย รอบแรก PSRU 75 ชนะ 57 PCRU
18 ธันวาคม 2562 19:00 ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก NSRU 4 ชนะ 3 PCRU
18 ธันวาคม 2562 21:30 แฮนด์บอล ทีมหญิง พบกันหมด PSRU 11 แพ้ 28 CMRU
18 ธันวาคม 2562 20:30 บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบแรก CMRU 35 ชนะ 26 NSRU
18 ธันวาคม 2562 19:00 เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ชาย รอบชิง PSRU 0 แพ้ 2 CMRU
18 ธันวาคม 2562 19:00 ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก KPRU 4 ชนะ 1 PSRU
18 ธันวาคม 2562 17:30 บาสเกตบอล ทีมชาย รอบแรก URU 35 แพ้ 61 KPRU
18 ธันวาคม 2562 20:12 เปตอง ประเภท หญิงคู่ รอบชิง NSRU 8 แพ้ 13 NSRU
18 ธันวาคม 2562 20:00 แฮนด์บอล ทีมหญิง พบกันหมด KPRU 8 แพ้ 24 CRRU
18 ธันวาคม 2562 18:30 แฮนด์บอล ทีมชาย รอบแรก CRRU 31 ชนะ 16 KPRU
18 ธันวาคม 2562 20:12 เปตอง ประเภท ชายคู่ รอบชิง CMRU 4 แพ้ 13 KPRU
18 ธันวาคม 2562 20:12 เปตอง ประเภท หญิงคู่ รอบรอง CRRU 8 แพ้ 13 NSRU
18 ธันวาคม 2562 20:12 เปตอง ประเภท หญิงคู่ รอบรอง PSRU 8 แพ้ 13 NSRU
18 ธันวาคม 2562 20:12 เปตอง ประเภท ชายคู่ รอบรอง LPRU 8 แพ้ 13 KPRU
18 ธันวาคม 2562 20:12 เปตอง ประเภท ชายคู่ รอบรอง NSRU 2 แพ้ 13 CMRU
18 ธันวาคม 2562 19:00 บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบแรก PSRU 65 ชนะ 26 LPRU
18 ธันวาคม 2562 18:00 ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก KPRU 5 ชนะ 3 CMRU
18 ธันวาคม 2562 17:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย รอบแรก URU 1 แพ้ 2 PSRU
18 ธันวาคม 2562 18:00 ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก NSRU 10 ชนะ 0 PCRU
18 ธันวาคม 2562 19:00 บาสเกตบอล ทีมชาย รอบแรก CMRU 58 ชนะ 47 LPRU
18 ธันวาคม 2562 17:30 บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบแรก URU 29 แพ้ 61 PCRU
18 ธันวาคม 2562 17:00 ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก LPRU 0 แพ้ 8 CMRU
18 ธันวาคม 2562 14:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง รอบแรก CMRU 2 ชนะ 0 NSRU
18 ธันวาคม 2562 17:00 แฮนด์บอล ทีมชาย รอบแรก URU 21 แพ้ 24 PSRU
18 ธันวาคม 2562 17:00 ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก PSRU 12 ชนะ 1 LPRU
18 ธันวาคม 2562 15:30 แฮนด์บอล ทีมชาย รอบแรก CMRU 30 ชนะ 13 NSRU
18 ธันวาคม 2562 16:00 เซปักตะกร้อ ทีมคู่ หญิง รอบชิง CMRU 0 แพ้ 2 PSRU
18 ธันวาคม 2562 16:00 บาสเกตบอล ทีมชาย รอบแรก NSRU 59 แพ้ 78 CRRU
18 ธันวาคม 2562 15:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย รอบแรก CMRU 1 แพ้ 2 CRRU
18 ธันวาคม 2562 16:00 ฟุตซอล ทีมหญิง รอบแรก URU 1 แพ้ 4 CRRU
18 ธันวาคม 2562 16:00 ฟุตซอล ทีมชาย รอบแรก CRRU 3 เสมอ 3 URU
18 ธันวาคม 2562 16:00 บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบแรก CRRU 45 ชนะ 36 KPRU
18 ธันวาคม 2562 15:00 ฟุตบอล ทีมชาย รอบแรก NSRU 3 แพ้ 4 CRRU
18 ธันวาคม 2562 20:00 วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบแรก KPRU 3 ชนะ 0 PCRU
18 ธันวาคม 2562 13:00 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์มิดเติลเวท น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. รอบแรก KPRU แพ้ URU
18 ธันวาคม 2562 13:00 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก. รอบรอง PCRU แพ้ CRRU
18 ธันวาคม 2562 13:00 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก. รอบรอง CMRU แพ้ LPRU
18 ธันวาคม 2562 14:30 แบดมินตัน คู่ผสม รอบสาม PSRU 2 ชนะ 1 CMRU
18 ธันวาคม 2562 14:30 แบดมินตัน คู่ผสม รอบสาม NSRU 2 ชนะ 0 CMRU
18 ธันวาคม 2562 14:00 แบดมินตัน หญิงคู่ รอบสาม CMRU 1 แพ้ 2 NSRU
18 ธันวาคม 2562 14:00 แบดมินตัน หญิงคู่ รอบสาม CMRU 2 แพ้ 0 PSRU
18 ธันวาคม 2562 13:00 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. รอบรอง CRRU ชนะ NSRU
18 ธันวาคม 2562 18:00 วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบแรก NSRU 3 ชนะ 0 CRRU
18 ธันวาคม 2562 13:00 ฟุตบอล ทีมชาย รอบแรก PSRU 0 แพ้ 1 PCRU
18 ธันวาคม 2562 13:00 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. รอบรอง PCRU ชนะ CMRU
18 ธันวาคม 2562 13:00 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวล น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. รอบรอง CMRU ชนะ LPRU
18 ธันวาคม 2562 13:00 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวล น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. รอบรอง CRRU ชนะ PCRU
18 ธันวาคม 2562 13:12 E-Sport Arena of Valor (ROV) รอบชิง CRRU 2 ชนะ 1 CRRU
18 ธันวาคม 2562 13:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย รอบแรก PCRU 2 ชนะ 0 KPRU
18 ธันวาคม 2562 13:00 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. รอบแรก CRRU แพ้ URU
18 ธันวาคม 2562 13:00 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. รอบรอง CRRU แพ้ URU
18 ธันวาคม 2562 16:00 วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบแรก CMRU 0 แพ้ 3 PSRU
18 ธันวาคม 2562 13:30 แบดมินตัน ชายคู่ รอบสาม CMRU 0 แพ้ 2 PSRU
18 ธันวาคม 2562 13:30 แบดมินตัน ชายคู่ รอบสาม PCRU 2 ชนะ 0 CRRU
18 ธันวาคม 2562 13:00 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. รอบรอง PCRU ชนะ KPRU
18 ธันวาคม 2562 13:00 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รอบสาม CMRU 2 ชนะ 0 URU
18 ธันวาคม 2562 13:00 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รอบสาม URU 2 ชนะ 0 CRRU
18 ธันวาคม 2562 13:00 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. รอบรอง PSRU ชนะ NSRU
18 ธันวาคม 2562 12:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง รอบแรก URU 2 ชนะ 0 CRRU
18 ธันวาคม 2562 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง รอบแรก KPRU 2 ชนะ 0 LPRU
18 ธันวาคม 2562 13:00 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. รอบรอง KPRU แพ้ CRRU
18 ธันวาคม 2562 13:00 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. รอบรอง NSRU ชนะ URU
18 ธันวาคม 2562 13:00 มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. รอบแรก KPRU แพ้ PCRU
18 ธันวาคม 2562 13:00 มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. รอบแรก LPRU ชนะ URU
18 ธันวาคม 2562 14:15 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง รอบแรก CMRU 2 ชนะ 0 PCRU
18 ธันวาคม 2562 12:30 แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบสาม CRRU 0 แพ้ 2 NSRU
18 ธันวาคม 2562 12:30 แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบสาม CRRU 2 ชนะ 0 KPRU
18 ธันวาคม 2562 11:00 ฟุตบอล ทีมชาย รอบแรก LPRU 0 แพ้ 1 URU
18 ธันวาคม 2562 12:12 E-Sport Arena of Valor (ROV) รอบรอง NSRU 0 แพ้ 1 CRRU
18 ธันวาคม 2562 13:30 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง รอบแรก NSRU 0 แพ้ 2 URU
18 ธันวาคม 2562 11:15 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง รอบแรก CRRU 0 แพ้ 2 PSRU
18 ธันวาคม 2562 14:00 วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบแรก LPRU 0 แพ้ 3 URU
18 ธันวาคม 2562 12:12 E-Sport Arena of Valor (ROV) รอบรอง CRRU 1 ชนะ 0 CMRU
18 ธันวาคม 2562 12:00 แบดมินตัน คู่ผสม รอบสอง CMRU 2 ชนะ 0 CRRU
18 ธันวาคม 2562 10:20 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รอบแรก CMRU 69 แพ้ 70 PSRU
18 ธันวาคม 2562 11:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง รอบแรก CMRU 2 ชนะ 0 NSRU
18 ธันวาคม 2562 09:30 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 กก.แต่ไม่เกิน 74 กก. รอบแรก NSRU 1 แพ้ 36 PSRU
18 ธันวาคม 2562 13:00 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 กก.แต่ไม่เกิน 74 กก. รอบสอง PSRU 50 ชนะ 23 KPRU
18 ธันวาคม 2562 11:50 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 กก.แต่ไม่เกิน 74 กก. รอบสอง CMRU 51 ชนะ 41 URU
18 ธันวาคม 2562 12:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย รอบแรก CMRU 2 ชนะ 0 LPRU
18 ธันวาคม 2562 11:40 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. รอบแรก URU 77 แพ้ 105 KPRU
18 ธันวาคม 2562 11:30 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. รอบแรก CRRU 8 แพ้ 33 PSRU
18 ธันวาคม 2562 12:00 แบดมินตัน คู่ผสม รอบสอง PSRU 2 ชนะ 0 PCRU
18 ธันวาคม 2562 11:30 แบดมินตัน คู่ผสม รอบสอง KPRU 0 แพ้ 2 CMRU
18 ธันวาคม 2562 11:30 แบดมินตัน คู่ผสม รอบสอง NSRU 2 ชนะ 0 PSRU
18 ธันวาคม 2562 11:12 E-Sport Arena of Valor (ROV) รอบสอง NSRU 1 ชนะ 0 KPRU
18 ธันวาคม 2562 11:12 E-Sport Arena of Valor (ROV) รอบสอง PCRU 0 ชนะ 1 CRRU
18 ธันวาคม 2562 11:12 E-Sport Arena of Valor (ROV) รอบสอง CMRU 1 ชนะ 0 URU
18 ธันวาคม 2562 11:40 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รอบชิง NSRU 3 ชนะ 1 PSRU
18 ธันวาคม 2562 11:20 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รอบชิง KPRU 3 ชนะ 1 CMRU
18 ธันวาคม 2562 11:12 E-Sport Arena of Valor (ROV) รอบสอง CRRU 1 ชนะ 0 LPRU
18 ธันวาคม 2562 11:30 แบดมินตัน หญิงคู่ รอบสอง NSRU 2 ชนะ 0 URU
18 ธันวาคม 2562 11:00 แบดมินตัน หญิงคู่ รอบสอง CMRU 2 ชนะ 0 PSRU
18 ธันวาคม 2562 11:00 แบดมินตัน หญิงคู่ รอบสอง PSRU 2 ชนะ 0 NSRU
18 ธันวาคม 2562 11:00 แบดมินตัน หญิงคู่ รอบสอง URU 0 แพ้ 2 CMRU
18 ธันวาคม 2562 12:00 วอลเลย์บอล ทีมหญิง รอบแรก KPRU 3 ชนะ 0 CMRU
18 ธันวาคม 2562 10:12 E-Sport Arena of Valor (ROV) รอบแรก URU 0 แพ้ 1 CRRU
18 ธันวาคม 2562 10:12 E-Sport Arena of Valor (ROV) รอบแรก CMRU 1 ชนะ 0 NSRU
18 ธันวาคม 2562 10:12 E-Sport Arena of Valor (ROV) รอบแรก URU 1 ชนะ 0 KPRU
18 ธันวาคม 2562 11:20 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58กก.แต่ไม่เกิน 63 กก. รอบสอง KPRU 38 แพ้ 59 LPRU
18 ธันวาคม 2562 11:10 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58กก.แต่ไม่เกิน 63 กก. รอบสอง NSRU 22 แพ้ 45 PSRU
18 ธันวาคม 2562 10:30 แบดมินตัน ชายคู่ รอบสอง PSRU 2 ชนะ 0 URU
18 ธันวาคม 2562 10:00 แบดมินตัน ชายคู่ รอบสอง PCRU 2 ชนะ 1 NSRU
18 ธันวาคม 2562 11:00 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รอบรอง PSRU 1 แพ้ 3 NSRU
18 ธันวาคม 2562 10:12 E-Sport Arena of Valor (ROV) รอบแรก NSRU 0 แพ้ 1 CMRU
18 ธันวาคม 2562 11:00 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 53 กก. น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. รอบแรก CMRU 53 ชนะ 18 KPRU
18 ธันวาคม 2562 10:50 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. น้ำหนักเกิน 54กก.แต่ไม่เกิน 58 กก. รอบแรก CRRU 45 ชนะ 36 PSRU
18 ธันวาคม 2562 10:40 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. น้ำหนักเกิน 54กก.แต่ไม่เกิน 58 กก. รอบแรก PCRU 34 ชนะ 5 URU
18 ธันวาคม 2562 11:00 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รอบรอง NSRU 0 แพ้ 3 PSRU
18 ธันวาคม 2562 09:00 ฟุตบอล ทีมชาย รอบแรก KPRU 1 ชนะ 0 CMRU
18 ธันวาคม 2562 10:40 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รอบรอง KPRU 3 ชนะ 1 CRRU
18 ธันวาคม 2562 10:40 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รอบรอง CRRU 0 แพ้ 3 CMRU
18 ธันวาคม 2562 10:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย รอบแรก NSRU 1 แพ้ 2 URU
18 ธันวาคม 2562 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย รอบแรก CMRU 0 แพ้ 2 PSRU
18 ธันวาคม 2562 10:20 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รอบแรก URU 2 แพ้ 3 PSRU
18 ธันวาคม 2562 10:30 แบดมินตัน ชายคู่ รอบสอง CMRU 2 ชนะ 0 PCRU
18 ธันวาคม 2562 09:45 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย รอบแรก KPRU 2 ชนะ 0 CRRU
18 ธันวาคม 2562 10:30 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รอบแรก CRRU 37 ชนะ 17 NSRU
18 ธันวาคม 2562 10:20 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รอบสอง NSRU 3 ชนะ 2 CMRU
18 ธันวาคม 2562 10:10 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 54 กก. น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. รอบแรก PCRU 33 ชนะ 5 PSRU
18 ธันวาคม 2562 10:00 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 54 กก. น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. รอบแรก CRRU 51 ชนะ 24 URU
18 ธันวาคม 2562 10:12 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รอบสอง CMRU 3 ชนะ 0 URU
18 ธันวาคม 2562 10:20 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รอบแรก NSRU 3 ชนะ 0 KPRU
18 ธันวาคม 2562 09:40 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 46 กก. น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. รอบแรก CMRU 35 ชนะ 3 KPRU
18 ธันวาคม 2562 10:30 แบดมินตัน ชายคู่ รอบสอง CRRU 2 ชนะ 0 URU
18 ธันวาคม 2562 09:20 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 กก.แต่ไม่เกิน 74 กก. รอบแรก URU 64 ชนะ 30 CRRU
18 ธันวาคม 2562 09:10 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58กก.แต่ไม่เกิน 63 กก. รอบแรก KPRU 39 ชนะ 15 CRRU
18 ธันวาคม 2562 09:00 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58กก.แต่ไม่เกิน 63 กก. รอบแรก PSRU 66 ชนะ 31 URU
18 ธันวาคม 2562 10:00 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รอบสอง PSRU 0 แพ้ 2 URU
18 ธันวาคม 2562 10:00 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รอบสอง CMRU 2 ชนะ 1 NSRU
18 ธันวาคม 2562 10:00 วอลเลย์บอล ทีมหญิง รอบแรก NSRU 3 ชนะ 0 CRRU
18 ธันวาคม 2562 10:00 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รอบสอง CRRU 3 ชนะ 0 NSRU
18 ธันวาคม 2562 09:30 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รอบสอง CRRU 2 ชนะ 0 PSRU
18 ธันวาคม 2562 09:30 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รอบสอง URU 2 ชนะ 1 CMRU
18 ธันวาคม 2562 09:40 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รอบแรก URU 3 ชนะ 2 CMRU
18 ธันวาคม 2562 10:20 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รอบสอง PSRU 3 ชนะ 1 PCRU
18 ธันวาคม 2562 10:00 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รอบสอง PSRU 0 แพ้ 3 CRRU
18 ธันวาคม 2562 10:00 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รอบสอง KPRU 3 ชนะ 0 NSRU
18 ธันวาคม 2562 10:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง รอบแรก KPRU 2 ชนะ 0 PCRU
18 ธันวาคม 2562 09:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง รอบแรก PSRU 2 ชนะ 2 URU
18 ธันวาคม 2562 09:30 แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบสอง NSRU 2 ชนะ 0 PSRU
18 ธันวาคม 2562 09:20 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รอบแรก CMRU 3 ชนะ 2 PSRU
18 ธันวาคม 2562 09:00 แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบสอง PCRU 1 แพ้ 2 CRRU
18 ธันวาคม 2562 09:40 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รอบแรก CRRU 0 แพ้ 3 KPRU
18 ธันวาคม 2562 09:00 แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบสอง KPRU 2 ชนะ 0 LPRU
18 ธันวาคม 2562 09:00 แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบสอง PCRU 0 แพ้ 2 CRRU
18 ธันวาคม 2562 09:20 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รอบแรก PCRU 3 ชนะ 0 URU
18 ธันวาคม 2562 09:20 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รอบแรก NSRU 3 ชนะ 1 PCRU
18 ธันวาคม 2562 09:15 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย รอบแรก LPRU 0 แพ้ 2 URU
18 ธันวาคม 2562 09:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย รอบแรก PCRU 2 ชนะ 0 CRRU
18 ธันวาคม 2562 09:20 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว รอบแรก NSRU 3 ชนะ 0 KPRU
18 ธันวาคม 2562 09:00 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รอบแรก CRRU 3 ชนะ 2 KPRU
18 ธันวาคม 2562 09:00 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รอบแรก CRRU 3 ชนะ 0 PCRU
18 ธันวาคม 2562 09:00 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รอบแรก CMRU 0 แพ้ 3 PSRU
18 ธันวาคม 2562 09:00 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว รอบแรก NSRU 3 ชนะ 0 URU
18 ธันวาคม 2562 08:00 วอลเลย์บอล ทีมหญิง รอบแรก PCRU 0 แพ้ 3 PSRU
18 ธันวาคม 2562 08:30 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย รอบแรก NSRU 2 ชนะ 1 PCRU
18 ธันวาคม 2562 10:30 กรีฑา กระโดดสูง ชาย
18 ธันวาคม 2562 09:00 กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด หญิง
18 ธันวาคม 2562 11:00 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง
18 ธันวาคม 2562 13:40 กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร วิบาก ชาย
18 ธันวาคม 2562 10:20 กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร ชาย
18 ธันวาคม 2562 10:00 กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร หญิง
18 ธันวาคม 2562 13:20 กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย
18 ธันวาคม 2562 14:40 กรีฑา วิ่ง ผลัดเมดเลย์ (100,200,300 และ400) ชาย
18 ธันวาคม 2562 09:50 กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง
18 ธันวาคม 2562 13:15 เทนนิส คู่ผสม รอบรอง CRRU PSRU
18 ธันวาคม 2562 09:00 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก ชาย
18 ธันวาคม 2562 10:30 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง
18 ธันวาคม 2562 11:20 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย
18 ธันวาคม 2562 09:00 กรีฑา กระโดดสูง หญิง
18 ธันวาคม 2562 11:20 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง
18 ธันวาคม 2562 14:00 กรีฑา วิ่ง 2,000 เมตร วิบาก หญิง
18 ธันวาคม 2562 14:20 กรีฑา วิ่ง ผลัดเมดเลย์ (100,200,300 และ400) หญิง
18 ธันวาคม 2562 13:15 เทนนิส คู่ผสม รอบรอง PSRU PCRU
19 ธันวาคม 2562 19:30 ฟุตซอล ทีมชาย รอบรอง URU 5 ชนะ 3 PSRU
19 ธันวาคม 2562 20:00 แฮนด์บอล ทีมหญิง พบกันหมด KPRU 21 ชนะ 10 PSRU
19 ธันวาคม 2562 18:30 แฮนด์บอล ทีมหญิง พบกันหมด PCRU 15 แพ้ 35 CRRU
19 ธันวาคม 2562 18:20 แฮนด์บอล ทีมชาย รอบสอง NSRU 24 แพ้ 29 CRRU
19 ธันวาคม 2562 17:00 แฮนด์บอล ทีมชาย รอบสอง CMRU 34 ชนะ 17 PCRU
19 ธันวาคม 2562 18:30 ฟุตซอล ทีมชาย รอบรอง KPRU 2 ชนะ 0 NSRU
19 ธันวาคม 2562 17:30 บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบรอง PSRU 58 ชนะ 51 CMRU
19 ธันวาคม 2562 17:30 บาสเกตบอล ทีมชาย รอบรอง KPRU 82 ชนะ 68 CRRU
19 ธันวาคม 2562 17:30 ฟุตซอล ทีมหญิง รอบรอง NSRU 4 ชนะ 1 CMRU
19 ธันวาคม 2562 17:12 เปตอง ประเภท คู่ผสม รอบชิง PSRU 1 แพ้ 13 KPRU
19 ธันวาคม 2562 16:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย รอบรอง PCRU 2 ชนะ 0 CMRU
19 ธันวาคม 2562 10:12 บาสเกตบอล ทีมชาย รอบรอง PSRU 53 แพ้ 70 CMRU
19 ธันวาคม 2562 16:00 บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบรอง CRRU 50 ชนะ 32 PCRU
19 ธันวาคม 2562 16:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง รอบรอง CMRU 0 แพ้ 2 URU
19 ธันวาคม 2562 16:30 ฟุตซอล ทีมหญิง รอบรอง KPRU 7 ชนะ 2 CRRU
19 ธันวาคม 2562 17:12 เปตอง ประเภท คู่ผสม รอบรอง NSRU 4 แพ้ 13 KPRU
19 ธันวาคม 2562 12:00 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์มิดเติลเวท น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. รอบชิง CMRU แพ้ URU
19 ธันวาคม 2562 17:12 เปตอง ประเภท คู่ผสม รอบรอง PSRU 13 ชนะ 3 URU
19 ธันวาคม 2562 12:00 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก. รอบชิง LPRU แพ้ CRRU
19 ธันวาคม 2562 12:00 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. รอบชิง PCRU แพ้ CRRU
19 ธันวาคม 2562 12:00 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวล น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. รอบชิง CRRU แพ้ CMRU
19 ธันวาคม 2562 12:00 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54กก. แต่ไม่เกิน57กก. รอบชิง CMRU แพ้ CRRU
19 ธันวาคม 2562 14:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย รอบรอง CRRU 0 แพ้ 2 PSRU
19 ธันวาคม 2562 12:00 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51กก. แต่ไม่เกิน54กก. รอบชิง LPRU แพ้ PCRU
19 ธันวาคม 2562 14:00 เซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง รอบรอง PSRU 2 ชนะ 0 NSRU
19 ธันวาคม 2562 12:00 มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. รอบชิง NSRU แพ้ CMRU
19 ธันวาคม 2562 17:12 วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบรอง KPRU 3 ชนะ 0 PSRU
19 ธันวาคม 2562 12:00 มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. และไม่เกิน 51 กก. รอบชิง NSRU แพ้ CRRU
19 ธันวาคม 2562 12:00 มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. รอบชิง URU แพ้ PCRU
19 ธันวาคม 2562 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย รอบชิง KPRU 2 ชนะ 0 CRRU
19 ธันวาคม 2562 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง รอบชิง URU 0 แพ้ 2 KPRU
19 ธันวาคม 2562 12:00 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. รอบชิง NSRU แพ้ URU
19 ธันวาคม 2562 13:00 วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบรอง NSRU 3 ชนะ 0 URU
19 ธันวาคม 2562 12:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง รอบชิง PSRU 2 ชนะ 0 CMRU
19 ธันวาคม 2562 12:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย รอบชิง PCRU 2 ชนะ 0 URU
19 ธันวาคม 2562 12:00 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. รอบชิง CMRU แพ้ URU
19 ธันวาคม 2562 12:00 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. รอบชิง CRRU แพ้ LPRU
19 ธันวาคม 2562 12:00 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. รอบชิง PSRU แพ้ PCRU
19 ธันวาคม 2562 12:30 เทนนิส หญิงคู่ รอบชิง CRRU 8 (3) แพ้ 9 (7) KPRU
19 ธันวาคม 2562 12:00 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. รอบชิง LPRU ชนะ PCRU
19 ธันวาคม 2562 11:00 ฟุตบอล ทีมชาย รอบสอง CRRU 6 แพ้ 7 PCRU
19 ธันวาคม 2562 12:00 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. รอบชิง NSRU ชนะ CRRU
19 ธันวาคม 2562 12:00 มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. รอบชิง URU แพ้ NSRU
19 ธันวาคม 2562 09:30 เทนนิส ชายคู่ รอบชิง LPRU 1 แพ้ 8 PSRU
19 ธันวาคม 2562 09:30 เทนนิส หญิงเดี่ยว รอบชิง PSRU 8 ชนะ 4 KPRU
19 ธันวาคม 2562 09:30 เทนนิส ชายเดี่ยว รอบชิง CRRU 4 แพ้ 8 CRRU
19 ธันวาคม 2562 12:00 มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. รอบชิง LPRU ชนะ PCRU
19 ธันวาคม 2562 12:00 มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. รอบชิง CRRU แพ้ URU
19 ธันวาคม 2562 11:00 เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รอบชิง PSRU 3 ชนะ 0 KPRU
19 ธันวาคม 2562 11:20 เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ รอบชิง PSRU 3 ชนะ 0 CMRU
19 ธันวาคม 2562 10:20 เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รอบรอง KPRU 3 ชนะ 1 PSRU
19 ธันวาคม 2562 10:20 เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รอบรอง PSRU 3 ชนะ 0 CMRU
19 ธันวาคม 2562 11:00 วอลเลย์บอล ทีมหญิง รอบรอง KPRU 3 ชนะ 0 URU
19 ธันวาคม 2562 09:00 แบดมินตัน ชายคู่ รอบชิง PCRU 2 ชนะ 1 PSRU
19 ธันวาคม 2562 10:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง รอบรอง CMRU 2 ชนะ 1 URU
19 ธันวาคม 2562 09:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง รอบรอง PSRU 2 ชนะ 0 CRRU
19 ธันวาคม 2562 10:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย รอบรอง PSRU 1 แพ้ 2 URU
19 ธันวาคม 2562 09:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย รอบรอง PCRU 2 ชนะ 0 CMRU
19 ธันวาคม 2562 10:40 เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ รอบรอง URU 2 แพ้ 3 CMRU
19 ธันวาคม 2562 10:40 เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ รอบรอง PSRU 3 ชนะ 0 NSRU
19 ธันวาคม 2562 10:12 เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รอบสอง URU 2 แพ้ 3 KPRU
19 ธันวาคม 2562 10:12 เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รอบสอง CMRU 3 ชนะ 2 URU
19 ธันวาคม 2562 09:00 แบดมินตัน หญิงคู่ รอบชิง CMRU 0 แพ้ 2 NSRU
19 ธันวาคม 2562 09:00 ฟุตบอล ทีมชาย รอบสอง KPRU 1 แพ้ 2 NSRU
19 ธันวาคม 2562 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย รอบรอง PSRU 1 ชนะ 2 CRRU
19 ธันวาคม 2562 09:00 วอลเลย์บอล ทีมหญิง รอบรอง NSRU 3 ชนะ 1 PSRU
19 ธันวาคม 2562 09:00 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รอบชิง URU 0 เลือกสถานะ 2 CMRU
19 ธันวาคม 2562 09:40 เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รอบสอง CMRU 0 แพ้ 3 PSRU
19 ธันวาคม 2562 09:40 เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รอบสอง KPRU 0 แพ้ 3 PSRU
19 ธันวาคม 2562 10:00 เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ รอบสอง URU 3 ชนะ 0 KPRU
19 ธันวาคม 2562 10:00 เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ รอบสอง KPRU 1 แพ้ 3 PSRU
19 ธันวาคม 2562 09:45 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย รอบรอง KPRU 2 ชนะ 0 CMRU
19 ธันวาคม 2562 09:00 แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบชิง CRRU 2 ชนะ 0 NSRU
19 ธันวาคม 2562 10:00 เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ รอบสอง NSRU 0 แพ้ 3 CMRU
19 ธันวาคม 2562 10:00 เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ รอบสอง CMRU 0 แพ้ 3 NSRU
19 ธันวาคม 2562 09:00 เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รอบแรก NSRU 0 แพ้ 3 PSRU
19 ธันวาคม 2562 09:12 เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รอบแรก KPRU 3 ชนะ 2 CRRU
19 ธันวาคม 2562 09:20 เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รอบแรก NSRU 0 แพ้ 3 CMRU
19 ธันวาคม 2562 09:15 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง รอบรอง KPRU 2 ชนะ 0 CMRU
19 ธันวาคม 2562 09:00 เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รอบแรก PCRU 0 แพ้ 3 URU
19 ธันวาคม 2562 09:00 แบดมินตัน คู่ผสม รอบชิง NSRU 2 ชนะ 0 PSRU
19 ธันวาคม 2562 09:00 เทเบิลเทนนิส ชายคู่ รอบแรก CMRU 3 ชนะ 0 PCRU
19 ธันวาคม 2562 08:30 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง รอบรอง URU 2 ชนะ 0 CRRU
19 ธันวาคม 2562 10:20 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. รอบชิง PSRU 33 ชนะ 8 KPRU
19 ธันวาคม 2562 13:10 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่น 87 กก.ขึ้นไป รอบชิง CRRU 23 ชนะ 5 PCRU
19 ธันวาคม 2562 11:00 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่น 73 กก. ขึ้นไป รอบชิง CRRU 57 ชนะ 10 KPRU
19 ธันวาคม 2562 10:50 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 73 กก. น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. รอบแรก CRRU 31 ชนะ 0 URU
19 ธันวาคม 2562 10:50 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 80 กก. น้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. รอบชิง URU 35 ชนะ 8 KPRU
19 ธันวาคม 2562 10:30 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 กก.แต่ไม่เกิน 74 กก. รอบชิง CMRU 14 แพ้ 39 PSRU
19 ธันวาคม 2562 10:10 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58กก.แต่ไม่เกิน 63 กก. รอบชิง PSRU 40 แพ้ 42 LPRU
19 ธันวาคม 2562 10:00 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 53 กก. น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. รอบชิง CMRU 18 ชนะ 16 CRRU
19 ธันวาคม 2562 09:50 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. น้ำหนักเกิน 54กก.แต่ไม่เกิน 58 กก. รอบชิง PCRU 9 แพ้ 30 CRRU
19 ธันวาคม 2562 09:40 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รอบชิง PSRU 55 ชนะ 34 CRRU
19 ธันวาคม 2562 09:30 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 54 กก. น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. รอบชิง CRRU 19 แพ้ 27 PCRU
19 ธันวาคม 2562 09:20 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 46 กก. น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. รอบชิง CMRU 40 ชนะ 19 NSRU
19 ธันวาคม 2562 09:10 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่น 87 กก.ขึ้นไป รอบแรก CRRU 28 ชนะ 1 PCRU
19 ธันวาคม 2562 09:10 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่น 73 กก. ขึ้นไป รอบแรก PSRU 14 แพ้ 35 CRRU
19 ธันวาคม 2562 09:00 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 80 กก. น้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. รอบแรก URU 35 ชนะ 13 CRRU
19 ธันวาคม 2562 09:50 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร ชาย
19 ธันวาคม 2562 11:30 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร ชาย
19 ธันวาคม 2562 11:20 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร หญิง
19 ธันวาคม 2562 12:30 เทนนิส คู่ผสม รอบชิง CRRU PSRU
19 ธันวาคม 2562 10:20 กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ชาย
19 ธันวาคม 2562 08:30 กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร ชาย
19 ธันวาคม 2562 10:10 กรีฑา วิ่ง 800 เมตร หญิง
19 ธันวาคม 2562 10:40 กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย
19 ธันวาคม 2562 09:00 กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร หญิง
19 ธันวาคม 2562 09:30 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร หญิง
19 ธันวาคม 2562 11:00 กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง
19 ธันวาคม 2562 12:00 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. รอบชิง PCRU CRRU
2 ธันวาคม 2562 11:00 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย รอบแรก KPRU 0 แพ้ 2 PSRU
20 ธันวาคม 2562 09:30 แฮนด์บอล ทีมหญิง พบกันหมด CMRU 16 แพ้ 17 CRRU
20 ธันวาคม 2562 08:30 แฮนด์บอล ทีมหญิง พบกันหมด KPRU 11 ชนะ 9 PCRU
20 ธันวาคม 2562 10:10 แฮนด์บอล ทีมชาย รอบชิง CMRU 29 ชนะ 24 CRRU
20 ธันวาคม 2562 13:12 เปตอง ประเภท Shooting ชาย รอบชิง URU 30 ชนะ 29 KPRU
20 ธันวาคม 2562 13:12 เปตอง ประเภท Shooting หญิง รอบชิง PSRU 19 แพ้ 27 NSRU
20 ธันวาคม 2562 10:00 ฟุตซอล ทีมชาย รอบชิง KPRU 8 ชนะ 7 URU
20 ธันวาคม 2562 11:12 เปตอง ประเภท Shooting หญิง รอบรอง NSRU 35 ชนะ 25 KPRU
20 ธันวาคม 2562 12:12 เปตอง ประเภท Shooting ชาย รอบรอง LPRU 12 แพ้ 30 KPRU
20 ธันวาคม 2562 09:00 ฟุตซอล ทีมหญิง รอบชิง KPRU 5 ชนะ 3 NSRU
20 ธันวาคม 2562 11:12 เปตอง ประเภท Shooting หญิง รอบรอง URU 18 แพ้ 23 PSRU
20 ธันวาคม 2562 12:12 เปตอง ประเภท Shooting ชาย รอบรอง URU 32 ชนะ 26 CMRU
20 ธันวาคม 2562 10:00 วอลเลย์บอล ทีมชาย รอบชิง NSRU 1 แพ้ 3 KPRU
20 ธันวาคม 2562 09:00 บาสเกตบอล ทีมชาย รอบชิง CMRU 94 ชนะ 52 KPRU
20 ธันวาคม 2562 09:00 ฟุตบอล ทีมชาย รอบชิง NSRU 5 ชนะ 2 PCRU
20 ธันวาคม 2562 08:30 เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย รอบชิง PSRU 2 ชนะ 0 PCRU
20 ธันวาคม 2562 08:30 เซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง รอบชิง PSRU 2 ชนะ 0 URU
20 ธันวาคม 2562 10:30 บาสเกตบอล ทีมหญิง รอบชิง CRRU 32 แพ้ 57 PSRU
20 ธันวาคม 2562 08:00 วอลเลย์บอล ทีมหญิง รอบชิง NSRU 1 แพ้ 3 KPRU

© Copyright CRRU Sport, 2020

FanPage กาสะลองคำเกมส์ ครั้งที่ 32 ข้อมูลข่าวสาร รูปภาพการแข่งขันแต่ละแมท
or Facebook CRRU Sport.