แสดงรายชื่อชนิดกีฬา และประเภทกีฬา

จำนวนประเภทกีฬาที่เปิดจัดการแข่งขัน ทั้งหมด : 124 ประเภท


# Type code ประเภทการแข่งขัน สถานะ
1 SP1 CR01-01 ฟุตบอล ทีมชาย เปิดจัดการแข่งขัน
2 SP2 CR02-01 ฟุตซอล ทีมชาย เปิดจัดการแข่งขัน
3 SP2 CR02-02 ฟุตซอล ทีมหญิง เปิดจัดการแข่งขัน
4 SP3 CR03-01 บาสเกตบอล ทีมชาย เปิดจัดการแข่งขัน
5 SP3 CR03-02 บาสเกตบอล ทีมหญิง เปิดจัดการแข่งขัน
6 SP4 CR04-01 วอลเลย์บอล ทีมชาย เปิดจัดการแข่งขัน
7 SP4 CR04-02 วอลเลย์บอล ทีมหญิง เปิดจัดการแข่งขัน
8 SP5 CR05-01 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เปิดจัดการแข่งขัน
9 SP5 CR05-02 วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เปิดจัดการแข่งขัน
10 SP6 CR06-01 เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
11 SP6 CR06-02 เซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
12 SP6 CR06-03 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
13 SP6 CR06-04 เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
14 SP6 CR06-05 เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
15 SP6 CR06-06 เซปักตะกร้อ ทีมคู่ หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
16 SP7 CR07-01 แฮนด์บอล ทีมชาย เปิดจัดการแข่งขัน
17 SP7 CR07-02 แฮนด์บอล ทีมหญิง เปิดจัดการแข่งขัน
18 SP8 CR08-01 เปตอง ประเภท ทีมชาย เปิดจัดการแข่งขัน
19 SP8 CR08-02 เปตอง ประเภท ทีมหญิง เปิดจัดการแข่งขัน
20 SP8 CR08-03 เปตอง ประเภท ชายเดี่ยว เปิดจัดการแข่งขัน
21 SP8 CR08-04 เปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว เปิดจัดการแข่งขัน
22 SP8 CR08-05 เปตอง ประเภท ชายคู่ เปิดจัดการแข่งขัน
23 SP8 CR08-06 เปตอง ประเภท หญิงคู่ เปิดจัดการแข่งขัน
24 SP8 CR08-07 เปตอง ประเภท คู่ผสม เปิดจัดการแข่งขัน
25 SP8 CR08-08 เปตอง ประเภท Shooting ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
26 SP8 CR08-09 เปตอง ประเภท Shooting หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
27 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. ไม่จัดการแข่งขัน
28 SP9 CR09-02 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
29 SP9 CR09-03 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
30 SP9 CR09-04 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
31 SP9 CR09-05 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
32 SP9 CR09-06 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
33 SP9 CR09-07 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
34 SP9 CR09-08 มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
35 SP9 CR09-09 มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
36 SP9 CR09-10 มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
37 มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. ไม่จัดการแข่งขัน
38 มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. ไม่จัดการแข่งขัน
39 SP9 CR09-13 มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
40 SP10 CR10-01 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. และไม่เกิน 51 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
41 SP10 CR10-02 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51กก. แต่ไม่เกิน54กก. เปิดจัดการแข่งขัน
42 SP10 CR10-03 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54กก. แต่ไม่เกิน57กก. เปิดจัดการแข่งขัน
43 SP10 CR10-04 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวล น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
44 SP10 CR10-05 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
45 SP10 CR10-06 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
46 SP10 CR10-07 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์มิดเติลเวท น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
47 SP10 CR10-08 มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
48 SP10 CR10-09 มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. และไม่เกิน 51 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
49 SP10 CR10-10 มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
50 มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54 กก. และไม่เกิน 57 กก. ไม่จัดการแข่งขัน
51 มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 57 กก. และไม่เกิน 60 กก. ไม่จัดการแข่งขัน
52 มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นมิดเติลเวท น้ำหนักเกิน 71 กก. แต่ไม่เกิน 75 ไม่จัดการแข่งขัน
53 SP11 CR11-01 เทนนิส ทีมชาย เปิดจัดการแข่งขัน
54 SP11 CR11-02 เทนนิส ทีมหญิง เปิดจัดการแข่งขัน
55 SP11 CR11-03 เทนนิส ชายเดี่ยว เปิดจัดการแข่งขัน
56 SP11 CR11-04 เทนนิส หญิงเดี่ยว เปิดจัดการแข่งขัน
57 SP11 CR11-05 เทนนิส ชายคู่ เปิดจัดการแข่งขัน
58 SP11 CR11-06 เทนนิส หญิงคู่ เปิดจัดการแข่งขัน
59 SP11 CR11-07 เทนนิส คู่ผสม เปิดจัดการแข่งขัน
60 SP12 CR12-01 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 54 กก. น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
61 SP12 CR12-02 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. น้ำหนักเกิน 54กก.แต่ไม่เกิน 58 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
62 SP12 CR12-03 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58กก.แต่ไม่เกิน 63 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
63 SP12 CR12-04 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 กก.แต่ไม่เกิน 74 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
64 SP12 CR12-05 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 80 กก. น้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
65 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 87 กก. น้ำหนักเกิน 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. ไม่จัดการแข่งขัน
66 SP12 CR12-07 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่น 87 กก.ขึ้นไป เปิดจัดการแข่งขัน
67 SP12 CR12-08 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 46 กก. น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
68 SP12 CR12-09 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
69 SP12 CR12-10 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 53 กก. น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
70 SP12 CR12-11 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
71 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 62 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. ไม่จัดการแข่งขัน
72 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 67 กก. น้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ไม่จัดการแข่งขัน
73 SP12 CR12-14 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 73 กก. น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
74 SP12 CR12-15 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่น 73 กก. ขึ้นไป เปิดจัดการแข่งขัน
75 SP12 CR12-16 เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 68 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก.แต่ไม่เกิน 68 กก. เปิดจัดการแข่งขัน
76 เทควันโด ประเภทพุ่มเซ่ เดี่ยวหญิง (หญิง 1 คน) ไม่จัดการแข่งขัน
77 เทควันโด ประเภทพุ่มเซ่ คู่ผสม ชาย –หญิง ไม่จัดการแข่งขัน
78 เทควันโด ประเภทพุ่มเซ่ ทีม ชาย (3 คน) ไม่จัดการแข่งขัน
79 เทควันโด ประเภทพุ่มเซ่ ทีม หญิง (3 คน) ไม่จัดการแข่งขัน
80 SP13 CR13-01 แบดมินตัน ทีมชาย เปิดจัดการแข่งขัน
81 SP13 CR13-02 แบดมินตัน ทีมหญิง เปิดจัดการแข่งขัน
82 SP13 CR13-03 แบดมินตัน ชายเดี่ยว เปิดจัดการแข่งขัน
83 SP13 CR13-04 แบดมินตัน หญิงเดี่ยว เปิดจัดการแข่งขัน
84 SP13 CR13-05 แบดมินตัน ชายคู่ เปิดจัดการแข่งขัน
85 SP13 CR13-06 แบดมินตัน หญิงคู่ เปิดจัดการแข่งขัน
86 SP13 CR13-07 แบดมินตัน คู่ผสม เปิดจัดการแข่งขัน
87 SP14 CR14-01 เทเบิลเทนนิส ทีมชาย เปิดจัดการแข่งขัน
88 SP14 CR14-02 เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง เปิดจัดการแข่งขัน
89 SP14 CR14-03 เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว เปิดจัดการแข่งขัน
90 SP14 CR14-04 เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว เปิดจัดการแข่งขัน
91 SP14 CR14-05 เทเบิลเทนนิส ชายคู่ เปิดจัดการแข่งขัน
92 SP14 CR14-06 เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ เปิดจัดการแข่งขัน
93 SP14 CR14-07 เทเบิลเทนนิส คู่ผสม เปิดจัดการแข่งขัน
94 SP15 CR15-01 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
95 SP15 CR15-02 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
96 SP15 CR15-03 กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
97 SP15 CR15-04 กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
98 SP15 CR15-05 กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
99 SP15 CR15-06 กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
100 SP15 CR15-07 กรีฑา วิ่ง 10,000 เมตร ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
101 SP15 CR15-08 กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
102 SP15 CR15-09 กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
103 SP15 CR15-10 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
104 SP15 CR15-11 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
105 SP15 CR15-12 กรีฑา ขว้างจักร ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
106 SP15 CR15-13 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
107 SP15 CR15-14 กรีฑา พุ่งแหลน ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
108 SP15 CR15-15 กรีฑา กระโดดไกล ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
109 SP15 CR15-16 กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
110 SP15 CR15-17 กรีฑา กระโดดสูง ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
111 SP15 CR15-18 กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
112 SP15 CR15-19 กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
113 SP15 CR15-20 กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
114 SP15 CR15-21 กรีฑา วิ่ง 800 เมตร หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
115 SP15 CR15-22 กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
116 SP15 CR15-23 กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
117 SP15 CR15-24 กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
118 SP15 CR15-25 กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
119 SP15 CR15-26 กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
120 SP15 CR15-27 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
121 SP15 CR15-28 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
122 SP15 CR15-29 กรีฑา ขว้างจักร หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
123 SP15 CR15-30 กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
124 SP15 CR15-31 กรีฑา พุ่งแหลน หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
125 SP15 CR15-32 กรีฑา กระโดดไกล หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
126 SP15 CR15-33 กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
127 SP15 CR15-34 กรีฑา กระโดดสูง หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
128 SP15 CR15-35 กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร วิบาก ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
129 SP15 CR15-36 กรีฑา วิ่ง 2,000 เมตร วิบาก หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
130 SP15 CR15-37 กรีฑา วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
131 SP15 CR15-38 กรีฑา วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
132 SP15 CR15-39 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
133 SP15 CR15-40 กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
134 SP15 CR15-41 กรีฑา วิ่ง ผลัดเมดเลย์ (100,200,300 และ400) ชาย เปิดจัดการแข่งขัน
135 SP15 CR15-42 กรีฑา วิ่ง ผลัดเมดเลย์ (100,200,300 และ400) หญิง เปิดจัดการแข่งขัน
136 SP34 CR34-01 E-Sport Arena of Valor (ROV) เปิดจัดการแข่งขัน
137 SP34 CR34-02 E-Sport (PUBG) PC เปิดจัดการแข่งขัน
# Type code ประเภทการแข่งขัน สถานะ