เหรียญรางวัลทั้งหมด


ประเภท view
ฟุตบอล ทีมชาย view CR01-01
ฟุตซอล ทีมชาย view CR02-01
ฟุตซอล ทีมหญิง view CR02-02
บาสเกตบอล ทีมชาย view CR03-01
บาสเกตบอล ทีมหญิง view CR03-02
วอลเลย์บอล ทีมชาย view CR04-01
วอลเลย์บอล ทีมหญิง view CR04-02
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย view CR05-01
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง view CR05-02
เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย view CR06-01
เซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง view CR06-02
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย view CR06-03
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง view CR06-04
เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ชาย view CR06-05
เซปักตะกร้อ ทีมคู่ หญิง view CR06-06
แฮนด์บอล ทีมชาย view CR07-01
แฮนด์บอล ทีมหญิง view CR07-02
เปตอง ประเภท ทีมชาย view CR08-01
เปตอง ประเภท ทีมหญิง view CR08-02
เปตอง ประเภท ชายเดี่ยว view CR08-03
เปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว view CR08-04
เปตอง ประเภท ชายคู่ view CR08-05
เปตอง ประเภท หญิงคู่ view CR08-06
เปตอง ประเภท คู่ผสม view CR08-07
เปตอง ประเภท Shooting ชาย view CR08-08
เปตอง ประเภท Shooting หญิง view CR08-09
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. view CR09-02
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. view CR09-03
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. view CR09-04
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. view CR09-05
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. view CR09-06
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. view CR09-07
มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. view CR09-08
มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. view CR09-09
มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. view CR09-10
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. view CR09-13
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. และไม่เกิน 51 กก. view CR10-01
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51กก. แต่ไม่เกิน54กก. view CR10-02
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54กก. แต่ไม่เกิน57กก. view CR10-03
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวล น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. view CR10-04
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. view CR10-05
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก. view CR10-06
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์มิดเติลเวท น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. view CR10-07
มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. view CR10-08
มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. และไม่เกิน 51 กก. view CR10-09
มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. view CR10-10
เทนนิส ทีมชาย view CR11-01
เทนนิส ทีมหญิง view CR11-02
เทนนิส ชายเดี่ยว view CR11-03
เทนนิส หญิงเดี่ยว view CR11-04
เทนนิส ชายคู่ view CR11-05
เทนนิส หญิงคู่ view CR11-06
เทนนิส คู่ผสม view CR11-07
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 54 กก. น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. view CR12-01
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. น้ำหนักเกิน 54กก.แต่ไม่เกิน 58 กก. view CR12-02
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58กก.แต่ไม่เกิน 63 กก. view CR12-03
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 กก.แต่ไม่เกิน 74 กก. view CR12-04
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 80 กก. น้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. view CR12-05
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่น 87 กก.ขึ้นไป view CR12-07
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 46 กก. น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. view CR12-08
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. view CR12-09
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 53 กก. น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. view CR12-10
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. view CR12-11
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 73 กก. น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. view CR12-14
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่น 73 กก. ขึ้นไป view CR12-15
แบดมินตัน ทีมชาย view CR13-01
แบดมินตัน ทีมหญิง view CR13-02
แบดมินตัน ชายเดี่ยว view CR13-03
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว view CR13-04
แบดมินตัน ชายคู่ view CR13-05
แบดมินตัน หญิงคู่ view CR13-06
แบดมินตัน คู่ผสม view CR13-07
เทเบิลเทนนิส ทีมชาย view CR14-01
เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง view CR14-02
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว view CR14-03
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว view CR14-04
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ view CR14-05
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ view CR14-06
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม view CR14-07
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย view CR15-01
กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย view CR15-02
กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย view CR15-03
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ชาย view CR15-04
กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร ชาย view CR15-05
กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร ชาย view CR15-06
กรีฑา วิ่ง 10,000 เมตร ชาย view CR15-07
กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย view CR15-08
กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย view CR15-09
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ชาย view CR15-10
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร ชาย view CR15-11
กรีฑา ขว้างจักร ชาย view CR15-12
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก ชาย view CR15-13
กรีฑา พุ่งแหลน ชาย view CR15-14
กรีฑา กระโดดไกล ชาย view CR15-15
กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด ชาย view CR15-16
กรีฑา กระโดดสูง ชาย view CR15-17
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง view CR15-18
กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง view CR15-19
กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง view CR15-20
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร หญิง view CR15-21
กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร หญิง view CR15-22
กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร หญิง view CR15-23
กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร หญิง view CR15-24
กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง view CR15-25
กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง view CR15-26
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร หญิง view CR15-27
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร หญิง view CR15-28
กรีฑา ขว้างจักร หญิง view CR15-29
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง view CR15-30
กรีฑา พุ่งแหลน หญิง view CR15-31
กรีฑา กระโดดไกล หญิง view CR15-32
กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด หญิง view CR15-33
กรีฑา กระโดดสูง หญิง view CR15-34
กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร วิบาก ชาย view CR15-35
กรีฑา วิ่ง 2,000 เมตร วิบาก หญิง view CR15-36
กรีฑา วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร ชาย view CR15-37
กรีฑา วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร หญิง view CR15-38
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร ชาย view CR15-39
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร หญิง view CR15-40
กรีฑา วิ่ง ผลัดเมดเลย์ (100,200,300 และ400) ชาย view CR15-41
กรีฑา วิ่ง ผลัดเมดเลย์ (100,200,300 และ400) หญิง view CR15-42
E-Sport Arena of Valor (ROV) view CR34-01
E-Sport (PUBG) PC view CR34-02

© Copyright CRRU Sport, 2020

FanPage กาสะลองคำเกมส์ ครั้งที่ 32 ข้อมูลข่าวสาร รูปภาพการแข่งขันแต่ละแมท
or Facebook CRRU Sport.