เหรียญรางวัลแยกตามมหาวิทยาลัย


ประเภท เหรียญ มหาวิทยาลัย view
ฟุตบอล ทีมชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR01-01
ฟุตบอล ทีมชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR01-01
ฟุตบอล ทีมชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR01-01
ฟุตบอล ทีมชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR01-01
ฟุตซอล ทีมชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR02-01
ฟุตซอล ทีมชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR02-01
ฟุตซอล ทีมชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR02-01
ฟุตซอล ทีมชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR02-01
ฟุตซอล ทีมหญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR02-02
ฟุตซอล ทีมหญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR02-02
ฟุตซอล ทีมหญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR02-02
ฟุตซอล ทีมหญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR02-02
บาสเกตบอล ทีมชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR03-01
บาสเกตบอล ทีมชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR03-01
บาสเกตบอล ทีมชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR03-01
บาสเกตบอล ทีมชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR03-01
บาสเกตบอล ทีมหญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR03-02
บาสเกตบอล ทีมหญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR03-02
บาสเกตบอล ทีมหญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR03-02
บาสเกตบอล ทีมหญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR03-02
วอลเลย์บอล ทีมชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR04-01
วอลเลย์บอล ทีมชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR04-01
วอลเลย์บอล ทีมชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR04-01
วอลเลย์บอล ทีมชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR04-01
วอลเลย์บอล ทีมหญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR04-02
วอลเลย์บอล ทีมหญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR04-02
วอลเลย์บอล ทีมหญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR04-02
วอลเลย์บอล ทีมหญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR04-02
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR05-01
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR05-01
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR05-01
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR05-01
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR05-02
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR05-02
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR05-02
วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR05-02
เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR06-01
เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR06-01
เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR06-01
เซปักตะกร้อ ทีมชุด ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR06-01
เซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR06-02
เซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR06-02
เซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR06-02
เซปักตะกร้อ ทีมชุด หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR06-02
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR06-03
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR06-03
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR06-03
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR06-03
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR06-04
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR06-04
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR06-04
เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยว หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR06-04
เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR06-05
เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR06-05
เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR06-05
เซปักตะกร้อ ทีมคู่ ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR06-05
เซปักตะกร้อ ทีมคู่ หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR06-06
เซปักตะกร้อ ทีมคู่ หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR06-06
เซปักตะกร้อ ทีมคู่ หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR06-06
เซปักตะกร้อ ทีมคู่ หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR06-06
แฮนด์บอล ทีมชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR07-01
แฮนด์บอล ทีมชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR07-01
แฮนด์บอล ทีมชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR07-01
แฮนด์บอล ทีมชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR07-01
แฮนด์บอล ทีมหญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR07-02
แฮนด์บอล ทีมหญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR07-02
แฮนด์บอล ทีมหญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR07-02
เปตอง ประเภท ทีมชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR08-01
เปตอง ประเภท ทีมชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR08-01
เปตอง ประเภท ทีมชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR08-01
เปตอง ประเภท ทีมชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR08-01
เปตอง ประเภท ทีมหญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR08-02
เปตอง ประเภท ทีมหญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR08-02
เปตอง ประเภท ทีมหญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR08-02
เปตอง ประเภท ทีมหญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR08-02
เปตอง ประเภท ชายเดี่ยว เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR08-03
เปตอง ประเภท ชายเดี่ยว เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR08-03
เปตอง ประเภท ชายเดี่ยว เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR08-03
เปตอง ประเภท ชายเดี่ยว เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR08-03
เปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR08-04
เปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR08-04
เปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR08-04
เปตอง ประเภท หญิงเดี่ยว เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR08-04
เปตอง ประเภท ชายคู่ เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR08-05
เปตอง ประเภท ชายคู่ เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR08-05
เปตอง ประเภท ชายคู่ เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR08-05
เปตอง ประเภท ชายคู่ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR08-05
เปตอง ประเภท หญิงคู่ เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR08-06
เปตอง ประเภท หญิงคู่ เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR08-06
เปตอง ประเภท หญิงคู่ เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR08-06
เปตอง ประเภท หญิงคู่ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR08-06
เปตอง ประเภท คู่ผสม เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR08-07
เปตอง ประเภท คู่ผสม เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR08-07
เปตอง ประเภท คู่ผสม เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR08-07
เปตอง ประเภท คู่ผสม เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR08-07
เปตอง ประเภท Shooting ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR08-08
เปตอง ประเภท Shooting ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR08-08
เปตอง ประเภท Shooting ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR08-08
เปตอง ประเภท Shooting ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR08-08
เปตอง ประเภท Shooting หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR08-09
เปตอง ประเภท Shooting หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR08-09
เปตอง ประเภท Shooting หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR08-09
เปตอง ประเภท Shooting หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR08-09
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR09-02
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR09-02
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR09-02
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR09-03
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR09-03
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR09-03
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR09-03
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR09-04
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR09-04
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR09-04
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR09-04
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR09-05
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR09-05
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR09-05
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR09-05
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR09-06
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR09-06
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR09-06
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR09-07
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR09-07
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR09-07
มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR09-08
มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR09-08
มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR09-08
มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR09-08
มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR09-09
มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR09-09
มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR09-09
มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR09-09
มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR09-10
มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR09-10
มวยสากลสมัครเล่น หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR09-10
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR09-13
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR09-13
มวยสากลสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวท น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR09-13
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. และไม่เกิน 51 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR10-01
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51กก. แต่ไม่เกิน54กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR10-02
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51กก. แต่ไม่เกิน54กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR10-02
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51กก. แต่ไม่เกิน54กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR10-02
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51กก. แต่ไม่เกิน54กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR10-02
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54กก. แต่ไม่เกิน57กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR10-03
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54กก. แต่ไม่เกิน57กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR10-03
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54กก. แต่ไม่เกิน57กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR10-03
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 54กก. แต่ไม่เกิน57กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR10-03
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวล น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR10-04
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวล น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR10-04
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวล น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR10-04
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวล น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR10-04
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR10-05
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR10-05
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR10-05
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR10-05
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR10-06
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR10-06
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR10-06
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 63.5 กก. และไม่เกิน 67 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR10-06
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์มิดเติลเวท น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR10-07
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์มิดเติลเวท น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR10-07
มวยไทยสมัครเล่น ชาย รุ่นไลท์มิดเติลเวท น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR10-07
มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR10-08
มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR10-08
มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR10-08
มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. และไม่เกิน 51 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR10-09
มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. และไม่เกิน 51 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR10-09
มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR10-10
มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR10-10
มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR10-10
เทนนิส ทีมชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR11-01
เทนนิส ทีมชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR11-01
เทนนิส ทีมชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR11-01
เทนนิส ทีมชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR11-01
เทนนิส ทีมหญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR11-02
เทนนิส ทีมหญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR11-02
เทนนิส ทีมหญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR11-02
เทนนิส ทีมหญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR11-02
เทนนิส ชายเดี่ยว เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR11-03
เทนนิส ชายเดี่ยว เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR11-03
เทนนิส ชายเดี่ยว เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR11-03
เทนนิส ชายเดี่ยว เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR11-03
เทนนิส หญิงเดี่ยว เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR11-04
เทนนิส หญิงเดี่ยว เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR11-04
เทนนิส หญิงเดี่ยว เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR11-04
เทนนิส หญิงเดี่ยว เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR11-04
เทนนิส ชายคู่ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR11-05
เทนนิส ชายคู่ เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR11-05
เทนนิส ชายคู่ เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR11-05
เทนนิส ชายคู่ เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR11-05
เทนนิส หญิงคู่ เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR11-06
เทนนิส หญิงคู่ เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR11-06
เทนนิส หญิงคู่ เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR11-06
เทนนิส หญิงคู่ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR11-06
เทนนิส คู่ผสม เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR11-07
เทนนิส คู่ผสม เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR11-07
เทนนิส คู่ผสม เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR11-07
เทนนิส คู่ผสม เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR11-07
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 54 กก. น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR12-01
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 54 กก. น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR12-01
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 54 กก. น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR12-01
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 54 กก. น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR12-01
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. น้ำหนักเกิน 54กก.แต่ไม่เกิน 58 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR12-02
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. น้ำหนักเกิน 54กก.แต่ไม่เกิน 58 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR12-02
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. น้ำหนักเกิน 54กก.แต่ไม่เกิน 58 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR12-02
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 58 กก. น้ำหนักเกิน 54กก.แต่ไม่เกิน 58 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR12-02
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58กก.แต่ไม่เกิน 63 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR12-03
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58กก.แต่ไม่เกิน 63 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR12-03
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58กก.แต่ไม่เกิน 63 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR12-03
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 63 กก. น้ำหนักเกิน 58กก.แต่ไม่เกิน 63 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR12-03
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 กก.แต่ไม่เกิน 74 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR12-04
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 กก.แต่ไม่เกิน 74 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR12-04
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 กก.แต่ไม่เกิน 74 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR12-04
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 74 กก. น้ำหนักเกิน 68 กก.แต่ไม่เกิน 74 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR12-04
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 80 กก. น้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR12-05
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 80 กก. น้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR12-05
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นไม่เกิน 80 กก. น้ำหนักเกิน 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR12-05
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่น 87 กก.ขึ้นไป เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR12-07
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่น 87 กก.ขึ้นไป เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR12-07
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่น 87 กก.ขึ้นไป เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR12-07
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 46 กก. น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR12-08
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 46 กก. น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR12-08
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 46 กก. น้ำหนักไม่เกิน 46 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR12-08
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR12-09
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR12-09
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR12-09
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 49 กก. น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR12-09
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 53 กก. น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR12-10
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 53 กก. น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR12-10
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 53 กก. น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR12-10
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR12-11
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR12-11
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR12-11
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 57 กก. น้ำหนักเกิน 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR12-11
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 73 กก. น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR12-14
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นไม่เกิน 73 กก. น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR12-14
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่น 73 กก. ขึ้นไป เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR12-15
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่น 73 กก. ขึ้นไป เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR12-15
เทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคลหญิง รุ่น 73 กก. ขึ้นไป เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR12-15
แบดมินตัน ทีมชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR13-01
แบดมินตัน ทีมชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR13-01
แบดมินตัน ทีมชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR13-01
แบดมินตัน ทีมชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR13-01
แบดมินตัน ทีมหญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR13-02
แบดมินตัน ทีมหญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR13-02
แบดมินตัน ทีมหญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR13-02
แบดมินตัน ทีมหญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR13-02
แบดมินตัน ชายเดี่ยว เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR13-03
แบดมินตัน ชายเดี่ยว เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR13-03
แบดมินตัน ชายเดี่ยว เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR13-03
แบดมินตัน ชายเดี่ยว เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR13-03
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR13-04
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR13-04
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR13-04
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR13-04
แบดมินตัน ชายคู่ เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR13-05
แบดมินตัน ชายคู่ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR13-05
แบดมินตัน ชายคู่ เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR13-05
แบดมินตัน ชายคู่ เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR13-05
แบดมินตัน หญิงคู่ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR13-06
แบดมินตัน หญิงคู่ เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR13-06
แบดมินตัน หญิงคู่ เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR13-06
แบดมินตัน หญิงคู่ เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR13-06
แบดมินตัน คู่ผสม เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR13-07
แบดมินตัน คู่ผสม เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR13-07
แบดมินตัน คู่ผสม เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR13-07
แบดมินตัน คู่ผสม เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR13-07
เทเบิลเทนนิส ทีมชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR14-01
เทเบิลเทนนิส ทีมชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR14-01
เทเบิลเทนนิส ทีมชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR14-01
เทเบิลเทนนิส ทีมชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR14-01
เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR14-02
เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR14-02
เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR14-02
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR14-03
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR14-03
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR14-03
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR14-03
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR14-04
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR14-04
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR14-04
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR14-04
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR14-05
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR14-05
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR14-05
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR14-05
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR14-06
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR14-06
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR14-06
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR14-06
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR14-07
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR14-07
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR14-07
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR14-07
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR15-01
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-01
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR15-01
กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR15-02
กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-02
กรีฑา วิ่ง 200 เมตร ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR15-02
กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-03
กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-03
กรีฑา วิ่ง 400 เมตร ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR15-03
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR15-04
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-04
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-04
กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR15-05
กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR15-05
กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-05
กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR15-06
กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-06
กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR15-06
กรีฑา วิ่ง 10,000 เมตร ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-07
กรีฑา วิ่ง 10,000 เมตร ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR15-07
กรีฑา วิ่ง 10,000 เมตร ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR15-07
กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR15-08
กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-08
กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-08
กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-09
กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-09
กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-09
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-10
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR15-10
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR15-10
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-11
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-11
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR15-11
กรีฑา ขว้างจักร ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR15-12
กรีฑา ขว้างจักร ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-12
กรีฑา ขว้างจักร ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-12
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR15-13
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR15-13
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-13
กรีฑา พุ่งแหลน ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-14
กรีฑา พุ่งแหลน ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR15-14
กรีฑา พุ่งแหลน ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR15-14
กรีฑา กระโดดไกล ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-15
กรีฑา กระโดดไกล ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR15-15
กรีฑา กระโดดไกล ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR15-15
กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR15-16
กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR15-16
กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR15-16
กรีฑา กระโดดสูง ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR15-17
กรีฑา กระโดดสูง ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-17
กรีฑา กระโดดสูง ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-17
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-18
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR15-18
กรีฑา วิ่ง 100 เมตร หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-18
กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-19
กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR15-19
กรีฑา วิ่ง 200 เมตร หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR15-19
กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-20
กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR15-20
กรีฑา วิ่ง 400 เมตร หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR15-20
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-21
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR15-21
กรีฑา วิ่ง 800 เมตร หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR15-21
กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR15-22
กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-22
กรีฑา วิ่ง 1,500 เมตร หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR15-22
กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR15-23
กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR15-23
กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR15-23
กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR15-24
กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-24
กรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR15-24
กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR15-25
กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR15-25
กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-25
กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-26
กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR15-26
กรีฑา วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-26
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-27
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-27
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR15-27
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-28
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR15-28
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR15-28
กรีฑา ขว้างจักร หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-29
กรีฑา ขว้างจักร หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR15-29
กรีฑา ขว้างจักร หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-29
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ view CR15-30
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR15-30
กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-30
กรีฑา พุ่งแหลน หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR15-31
กรีฑา พุ่งแหลน หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR15-31
กรีฑา พุ่งแหลน หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-31
กรีฑา กระโดดไกล หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-32
กรีฑา กระโดดไกล หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR15-32
กรีฑา กระโดดไกล หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-32
กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR15-33
กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-33
กรีฑา กระโดดสูง หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR15-34
กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร วิบาก ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR15-35
กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร วิบาก ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-35
กรีฑา วิ่ง 3,000 เมตร วิบาก ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR15-35
กรีฑา วิ่ง 2,000 เมตร วิบาก หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-36
กรีฑา วิ่ง 2,000 เมตร วิบาก หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR15-36
กรีฑา วิ่ง 2,000 เมตร วิบาก หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR15-36
กรีฑา วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR15-37
กรีฑา วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR15-37
กรีฑา วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-37
กรีฑา วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR15-38
กรีฑา วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR15-38
กรีฑา วิ่งผลัด 3 X 800 เมตร หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-38
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR15-39
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-39
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-39
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-40
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร view CR15-40
กรีฑา วิ่งผลัด 4 X 200 เมตร หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-40
กรีฑา วิ่ง ผลัดเมดเลย์ (100,200,300 และ400) ชาย เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-41
กรีฑา วิ่ง ผลัดเมดเลย์ (100,200,300 และ400) ชาย เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-41
กรีฑา วิ่ง ผลัดเมดเลย์ (100,200,300 และ400) ชาย เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR15-41
กรีฑา วิ่ง ผลัดเมดเลย์ (100,200,300 และ400) หญิง เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR15-42
กรีฑา วิ่ง ผลัดเมดเลย์ (100,200,300 และ400) หญิง เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ view CR15-42
กรีฑา วิ่ง ผลัดเมดเลย์ (100,200,300 และ400) หญิง เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม view CR15-42
E-Sport Arena of Valor (ROV) เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR34-01
E-Sport Arena of Valor (ROV) เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ view CR34-01
E-Sport Arena of Valor (ROV) เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR34-01
E-Sport Arena of Valor (ROV) เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย view CR34-01
E-Sport (PUBG) PC เหรียญทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง view CR34-02
E-Sport (PUBG) PC เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR34-02
E-Sport (PUBG) PC เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ view CR34-02

© Copyright CRRU Sport, 2020

FanPage กาสะลองคำเกมส์ ครั้งที่ 32 ข้อมูลข่าวสาร รูปภาพการแข่งขันแต่ละแมท
or Facebook CRRU Sport.